Ledende innen
Executive Search
BLI MED I DAG
Avtal Møte
News
Email:
Navn:
Stilling:
Selskap:
Ved å fylle ut skjemaet samtykker du til vår per personvernerklæring
loader
BLI MED I DAG
Motta eNews
News
Email:
Navn:
Stilling:
Selskap:
Ved å fylle ut skjemaet samtykker du til vår personvernerklæring
loader
"Rekruttering av rett leder er vanskelig og viktig. Derfor er det nyttig å ha en partner som BackerSkeie med en så stor bredde i teamets ekspertise og nettverk samt robuste og innovative prosesser."
Rådgivere
Knut Ole Tande
Managing partner og lead industri
Knut Ole Tande er managing partner og leder vår virksomhet i Norge. Han har over 12 års erfaring fra executive search. Han leder BackerSkeies team innenfor industrisektoren. I tillegg bistår han klienter relatert til sektorene energi, teknologi, services og offentlig med executive search, management audit og styrerådgivning.
Les mer
Cato Backer
Partner
Cato Backer er partner og en av gründerne av BackerSkeie. Cato har over 20 års erfaring innen executive search og er en preferert rådgiver for klienter både med norsk og internasjonalt fokus. Han bistår i dag klienter i sektorene industri, energi, teknologi, services og consumer med både executive search, management audits og styrerådgivning.
Les mer
Line Askeland
Partner og lead digitalisering
Line Askeland er partner og ansvarlig for rekruttering av nøkkelstillinger i ledelsen og styrer innen digitalisering på tvers av bransjer. I tillegg bistår hun klienter innen IT/Telecom-bransjen. Hun jobber med rekruttering av toppledere og gjennomføring av ledergruppeevalueringer.
Les mer
Mats Herman Hjelmtvedt
Rådgiver
Mats Herman Hjelmtvedt er Rådgiver i BackerSkeie. Han har flere års erfaring fra executive search både gjennom BackerSkeie og gjennom tidligere internship i bransjen. Mats Herman har spesialisert seg innenfor IT, industri og eiendom og bistår i tillegg klienter innen retail og services. I BackerSkeie har han bidratt til å løse en rekke lederoppdrag og samtidig som han har vært engasjert i flere styreutvelgelser.
Les mer
Alexander Huun
Partner og lead energi
Alexander Huun er partner og leder for energisektoren. I tillegg til sektoransvaret for energi bistår han klienter innen bank og finans, eiendom, industri og private equity. Han jobber med rekruttering av styremedlemmer og toppledere, og gjennomføring av styre- og ledergruppeevalueringer.
Les mer
Carsten Hønberg
Managing partner København
Carsten Hønberg er managing partner hos BackerSkeie København og har over 10 års erfaring med executive search. Han er spesialist i rekruttering og utvelgelse av ledere innenfor sektorene finans, services, IT, energi, industri samt offentlig sektor og bistår klienter i disse sektorene med executive search, assessment og management audits.
Les mer
Jasper Jansen
Managing partner København og lead life science
Jasper Jansen er managing partner hos BackerSkeie i København og har over 10 års erfaring med executive search. Jasper er spesialist på rekruttering og utvelgelse av ledere innenfor IT og telecom, life science, FMCG og handel og bistår klienter i disse sektorene med executive search, assessment og management audits.
Les mer
Trygve Langholm
Partner og lead IT, telecom og media
Trygve Langholm er partner og har over 10 års erfaring med executive search. Trygve leder BackerSkeies team innen IT, telecom og media og bistår i tillegg klienter innen teknologi, services og industri med både executive search, assessments og management audits.
Les mer
Rolf Kåre Nilsen
Partner og lead consumer og retail
Rolf Kåre Nilsen er partner og har over 25 års erfaring med executive search. Han leder BackerSkeies team innenfor consumer og retail og bistår i tillegg klienter innen sektorene finans, offentlig og industri med både executive search, management audits og styrerådgivning. Rolf er i dag en pålitelig og solid rådgiver for en rekke store norske selskaper og deres toppledere.
Les mer
Ann-Kristin Nyrønning
Partner og lead samfunnssektor
Ann-Kristin Nyrønning er partner og har over 15 års erfaring med executive search.  Hun leder BackerSkeies team innenfor samfunnssektoren. I tillegg bistår hun klienter innen consumer, mediabransjen og i utdanningssektoren med executive search, assessments og management audits. Ann-Kristin er i dag en av landets mest anerkjente hodejegere innenfor offentlig sektor.
Les mer
Are K. Skeie
Partner og lead bank, finans, forsikring og eiendom
Are K. Skeie er partner og en av gründerne av BackerSkeie. Are har over 15 års erfaring med executive search og er gjennom dette en av de ledende hodejegerne i finans- og eiendomsbransjen. Han leder BackerSkeies team innenfor bank, finans, forsikring og eiendom. I tillegg bistår han klienter i sektorene offentlig bygg og anlegg og industri med med executive search, assessments og management audits.
Les mer
Jon Erling Tenvik
Partner og lead services
Jon Erling Tenvik er partner og har 10 års erfaring med executive search. Han leder BackerSkeies team innenfor services, offshore og shipping. I tillegg bistår han klienter i sektorene finans, offentlig og teknologi med executive search, assessments, management audits og styrerådgivning.
Les mer
Peder Juland
Lead Associate
Peder Juland er Lead Associate og leder vårt team for research og analyse. Han har ti års erfaring med søk etter ledere og spesialister fra flere hundre rekrutteringsprosesser. Han jobber særlig med oppdrag innen IT/teknologi, FMCG/retail og industri. 
Les mer
Johannes Eik Forgaard
Associate
Johannes Eik Forgaard er Associate og spesialist på søk etter ledere og spesialister innen bransjene IT, Finans, Offentlige tjenester, Eiendom og Professional services. Han har vært med på å løse en rekke oppdrag på toppledernivå, men også oppdrag på mellomleder- og spesialistnivå. 
Les mer
Emilie Landmark Komnæs
Senior associate
Emilie Landmark Komnæs er senior associate i BackerSkeie og spesialist på søk etter ledere og spesialister innen bransjene IT, finans, offentlige sektor og professional services. Hun har vært med på å løse en rekke krevende søk etter både toppledere, mellomledere og flere tunge spesialiststillinger.
Les mer
Ingunn Lian
Senior associate
Ingunn Lian er senior associate i BackerSkeie og har nærmere 15 års erfaring fra executive search. Hun har lang erfaring fra søk etter ledere og spesialister innen bransjene IT, retail, energi, offentlig og professional services.
Les mer
Sondre Løseth Bratteberg
Senior associate
Sondre Løseth Bratteberg er researcher og har spisskompetanse på søk etter ledere og nøkkelroller innenfor områdene offentlig sektor, professional services og IT.
Les mer
Lederinnsikt
Unngå at drømmekandidaten glipper
Unngå at drømmekandidaten glipper

I en periode preget av stor usikkerhet er nøkkelen til effektiv integrering av nye toppledere et godt onboarding-program med god kommunikasjon og tett dialog rundt den aktuelle situasjonen i selskapet.

"BackerSkeie er et av de ledende selskap i Norge innen executive search med sterke og innovative løsninger rundt rekruttering nordisk og internasjonalt. For selskap som trenger de beste lederne på alle nivåer er BackerSkeie det beste startpunktet for all rekruttering for oss globalt."
Vi ser frem til å høre om dine behov
Ring oss
Send mail
Besøk oss