Hva er riktig lønnsnivå i ledelsen?

21. mars 2024Skrevet av: BackerSkeie

Hva er konkurransedyktig lønn for konsernsjef og direktører? Det spørsmålet diskuteres i disse dager i styrer og kompensasjonsutvalg. BackerSkeie kan bistå med de relevante datapunktene.

Med årets lønnsjusteringer i full sving, står BackerSkeie klar for å veilede norske selskaper gjennom denne kritiske prosessen. For høye lederlønninger kan være en brannfakkel for egne ansatte, kunder, leverandører og eiere. For lave lederlønninger kan raskt tappe selskapet for kritisk kompetanse. Alexander Huun, partner i BackerSkeie, deler sin innsikt om skreddersydd lønnsbenchmarking og hvordan det gir strategisk beslutningsstøtte ved ansettelser og lønnsjusteringer.

– Vår tilnærming til benchmarking av lønn er designet for å gi styret eller konsernsjefen nøkkelinformasjonen de trenger for å gjøre informerte beslutninger om lønnsnivået til selskapets ledere, sier Huun. Det handler om å forstå markedet her og nå, gjennom konkrete og relevante datapunkter.

I 20 år har BackerSkeies rådgivere guidet på lønnsnivå i rekrutteringsprosesser. De ser nå et økende behov for rådgivning rundt lønnsnivå også utenom rekrutteringsprosessene.

– Som det største selskapet i Norge på styre- og topplederrekrutteringer sitter vi på et unikt datamateriale med konkret og oppdatert lønnsinformasjon, forklarer Huun.

Alexander Huun er tidligere divisjonsdirektør i DNB med ansvaret for HR-strategi og analyse. DNB benyttet flere av de store globale benchmarkingmodellene for å fastsette konkurransedyktig lønn til ansatte.

– Min erfaring fra DNB er at de globale benchmarkingmodellene gir gode data for svært mange stillinger i svært mange land, men ofte ikke for akkurat den stillingen du trenger å kartlegge, sier Huun. Dette gjelder særlig for lederstillinger. Dessuten er det alltid bedre med noen helt konkrete datapunkter enn mange diffuse, legger han til.

En lønnsbenchmarking fra BackerSkeie vil typisk inneholde 8-12 konkrete og relevante datapunkter for tilsvarende stillinger i direkte sammenliknbare selskaper, gjerne med kontoradresse i samme by eller landsdel. Sammenliknbare selskaper er gjerne direkte konkurrenter, selskaper i samme bransje, men kan også være virksomheter i offentlig sektor.

BackerSkeies prosess er både grundig og tidseffektiv. Etter en innledende diskusjon for å definere den aktuelle lederrollen, tar det normalt en uke før rapporten er klar. For flere stillinger i en ledergruppe tar det noen dager ekstra.

For mer informasjon om BackerSkeies lønnsbenchmarking, ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

 

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.

Regulering av kjønnsbalanse i styrerommet – et juridisk perspektiv

Innen 2024 er omme, må over 6.500 av landets selskaper ha sikret en balansert kjønnssammensetning i sitt styre. Partner og advokat Caterina Håland Gaeta i SANDS opplever at de fleste er positive til det nye kravet – og at det er både tydelig og ambisiøst. Konsekvensen av å ikke etterleve kravet til 40% kjønnsbalanse i styret per 31.12 kan være betydelig.

– Det mangler teknologikompetanse i styrer og ledergrupper

Det sa corporate vice president i Microsoft, Bjørn Olstad, på BackerSkeies Topplederfrokost 22. November med tema «AI og ledelse». Et rekordstort publikum med over 250 toppledere og styremedlemmer fikk høre Olstad og professor i teknologiledelse ved OsloMet, Tale Skjølsvik, komme med sine tanker rundt hvordan AI påvirker ledelse og lederrollen.