Ledergruppe-
evaluering

Ledergruppeevaluering er et verktøy for å vurdere ledelsens samlede strategiske og operasjonelle gjennomføringsevne.

BackerSkeies oppdragsgivere er som regel administrerende direktør eller styret. Behovet for å se på ledergruppens sammensetning oppstår typisk i forbindelse med:

 • Strategiendringer
 • Kjøp og salg av virksomheter
 • Nyetableringer
 • Børsnoteringer
 • Omorganiseringer
 • Succession planning
 • Ny styreleder eller toppleder

I slike situasjoner kan BackerSkeie raskt sette sammen et kompetent rådgiverteam, og gjennomføre leder- og ledergruppeevaluering tilpasset klientens spesifikke behov.

Evaluering av ledergruppe

Ledergruppeevaluering består typisk av følgende elementer:

Kravspesifikasjon

Fundamentet for vårt arbeid er en klar definisjon av nødvendig kompetanse og egenskaper som individer og team skal vurderes opp mot, og som er nødvendige for å realisere selskapets visjon, mål og strategi. En grundig kravspesifikasjon danner grunnlaget for det videre arbeidet. En kompetansematrise for ledergruppen gjør at vi kan vurdere lederteamet som én enhet.

Evalueringsprosess

I evalueringsfasen av hver leder kombinerer vi vår sektor- og funksjonskompetanse med en strukturert og faktabasert evalueringsprosess basert på fire steg:

 • Innhente informasjon om selskapets og hver enhets strategi, måloppnåelse, operasjonell evne og samhandling
 • Evaluere hver enkelt leders kompetanse ved hjelp av verktøy kombinert med inngående intervjuer med fokus på fakta, kompetanse og motivasjon
 • Evaluering av akademiske og profesjonelle resultater
 • Oppsummering og anbefalinger

Rapportering og rådgivning

Hver leders styrker og begrensninger hva gjelder kompetanse, motivasjon og egenskaper, ses opp mot nåværende og fremtidige rolle, samtidig som vi evaluerer hele lederteamet og ser på sammensetningen av erfaring og kompetanse som helhet. Dette er nødvendig for å kunne gi råd med hensyn til rollefordelingen i teamet og avdekke eventuelle kompetansegap.

Lederevaluering

I forbindelse med en total evaluering av ledergruppen kan det også være en anledning for den enkelte leder til å reflektere over egen utvikling og karriere. BackerSkeie kan gi den enkelte innspill til egenutvikling og videre karrierevei. Dette vil samtidig gi organisasjonen verdifull innsikt med tanke på fremtidig rekruttering, lederutvikling og succession planning.

Hvis en toppleder har behov for en ekstern samtalepartner for utvikling, eller vurdering av en leder i dens ledergruppe, bistår vi med vår kompetanse og erfaring.

Les også om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med lederrekruttering her.

Har du behov for ledergruppeevaluering?

Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ta kontakt

Uttalelser

Ansvarlig rådgiver