Ann-Kristin Nyrønning

Ann-Kristin Nyrønning

Partner

Ann-Kristin Nyrønning

Partner

Ann-Kristin Nyrønning er partner og har over 15 års erfaring med executive search. Hun leder BackerSkeies team samfunnssektor.

Dette omfatter bl.a. statlig sektor, forsknings-, utdannings- og kunnskapssektoren, samt organisasjoner. Videre bistår hun klienter innenfor bl.a. teknologi og media, retail og tjenesteytende næringer med executive search, assessments og management assessments. Ann-Kristin er i dag en av landets mest anerkjente hodejegere innenfor samfunnssektoren.

Hun har tidligere lang erfaring fra consulting, research og analyse i norsk og internasjonal sammenheng, blant annet fra Innovasjon Norge og CapGemini. Hun har ledet internasjonale prosjekter og analyser for norske eksportbedrifter, og vært fagsjef i NHO.

Ann-Kristin er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med grunnfag i idéhistorie fra Universitetet i Oslo. Hun har norsk som morsmål og snakker engelsk og italiensk.

Lederinnsikt fra Ann-Kristin Nyrønning

– Kjønnskvotering i styrer har bidratt til å profesjonalisere rekrutteringsprosessen

Karin Thorburns forskning viser at kravet om 40% kvinneandel i styret har liten påvirkning på verdien og lønnsomheten til børsnoterte selskaper. Likevel ser hun en klar verdieffekt av kvoteringsloven som trådte i kraft for snart 20 år siden.

Et komplisert interessentbilde er utvilsomt krevende – men bør også være motiverende

Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, mener at det å sette, konkretisere og følge opp entydige mål kan være noe vanskeligere for offentlige virksomheter enn for private. Men nettopp dette fragmenterte målbildet er en motivator for de rette kandidatene til lederstillinger i offentlig sektor.

– Fem til ti år frem i tid vil fordelingen i styrene være langt bredere

Andelen kvinnelige styreledere i landets største aksjeselskaper har nærmest stått på stedet hvil siden kravet om kjønnsrepresentasjon i styrer ble innført for litt over 15 år siden. Den erfarne styrelederen Siri Hatlen er likevel ikke altfor bekymret over utviklingen. – Vi har mange dyktige kvinnelige ledere på vei opp nå, betrygger hun.