Trygve Langholm

Trygve Langholm

Partner

Trygve Langholm

Partner

Trygve Langholm er partner og har over 10 års erfaring med executive search.

Trygve leder BackerSkeies team innen IT, telekom og media. I tillegg bistår han klienter innen teknologi, profesjonelle tjenester og industri. Han jobber både med executive search, assessments og management assessments.

Man skal velge sin leder med omhu.

Trygve har over 20 års erfaring fra salg og lederstillinger i internasjonale IT- og konsulentselskaper. Han har bl.a. vært partner i Accenture, administrerende direktør for Cambridge Technology Partners i Norge og divisjonsdirektør i EDB Business Partner. Han har utdannet seg og tjenestegjort som kryptograf i Forsvaret. Dette gjør at Trygve har bred kompetanse og er en av konsulentene med sterkest nettverk innenfor informasjonsteknologi, cyber security og consulting.

Trygve er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Lederinnsikt fra Trygve Langholm

Fra reaktiv leverandør til proaktiv toppleder – slik har CIO-rollen endret seg

Det moderne næringslivet styres i stor grad av den teknologiske utviklingen. Hvert teknologiske sprang bringer med seg nye muligheter for de som evner å snu seg raskt om, og nye utfordringer for de som sliter med å følge utviklingen. Derfor vil CIO-rollen få en stadig mer sentral funksjon i toppledelsen.

Slik finner du topplederne med den rette motivasjonen for stillingen

Riktig motivasjon er kanskje den aller viktigste forutsetningen for at en ny toppleder lykkes i jobben. Men hvordan kan du forsikre deg om at en lederkandidats motivasjon er ærlig og troverdig?

Økt fokus på cybersikkerhet

Landet rundt er norske ledere og ansatte henvist til hjemmekontor. Den nye arbeidshverdagen fremhever viktigheten av intern kompetanse på cybersikkerhet, og et sikkerhetsregime med forankring i toppledelsen.