Trygve Langholm

Trygve Langholm

Partner og lead IT, telekom og media

Trygve Langholm

Partner og lead IT, telekom og media

Trygve Langholm er partner og har over 10 års erfaring med executive search.

Trygve leder BackerSkeies team innen IT, telekom og media, og bistår i tillegg klienter innen teknologi, services og industri med både executive search, assessments og management audits.

Man skal velge sin leder med omhu.

Trygve har over 20 års erfaring fra salg og lederstillinger i internasjonale IT- og konsulentselskaper. Han har bl.a. vært partner i Accenture, administrerende direktør for Cambridge Technology Partners i Norge og divisjonsdirektør i EDB Business Partner. Han er utdannet, og har tjenestegjort som kryptograf i Forsvaret. Dette gjør at Trygve har bred kompetanse og er en av konsulentene med sterkest nettverk innenfor informasjonsteknologi, cyber security og consulting.

Trygve er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Lederinnsikt fra Trygve Langholm

Slik finner du topplederne med den rette motivasjonen for stillingen

Riktig motivasjon er kanskje den aller viktigste forutsetningen for at en ny toppleder lykkes i jobben. Men hvordan kan du forsikre deg om at en lederkandidats motivasjon er ærlig og troverdig?

Økt fokus på cybersikkerhet

Landet rundt er norske ledere og ansatte henvist til hjemmekontor. Den nye arbeidshverdagen fremhever viktigheten av intern kompetanse på cybersikkerhet, og et sikkerhetsregime med forankring i toppledelsen.

Hvordan lykkes med digitaliseringsprosesser?

Forskning fra Harvard viser at svært mange selskaper ikke lykkes med sine digitaliseringsprosesser. Mange ledere investerer i dag tungt i ny teknologi med forventninger om å oppnå enda bedre forretningsprosesser og resultater, men hvordan kan de best lykkes?