Juridisk og regulatorisk direktør

En viktig forutsetning for alle selskaper er lovlig drift. Dette er også noe alle selskaper, selv i strengt regulerte bransjer, klarer. Samtidig preges ethvert lovverk og enhver regulering av gråsoner. Juridiske og regulatoriske direktører jobber risikobasert med denne gråsonen.

Stadig flere lover og regler, stadig strengere og mer omfattende reguleringer, nye teknologier og virksomhet på tvers av landegrenser gjør at dette bildet ofte kan være uoversiktlig. Det å ha dyktige ledere innenfor dette området med rett kompetanse, er derfor helt avgjørende for mange selskap.

En direktør som er ansvarlig for juridiske og regulatoriske spørsmål må hele tiden holde seg oppdatert på nye lover og regler, både nasjonalt og internasjonalt. Det er også viktig at man aktivt legger til rette for overholdelse av lover og regler på en fornuftig måte i selskapets aktiviteter og arbeidsprosesser.

Enkelte bransjer er underlagt særlig strenge reguleringer, og har derfor særlig behov for de som kan bidra til å sikre overholdelse av lover og regler, samtidig som prosesser i selskapet kan fungere på en god måte.

De beste juridiske og regulatoriske direktørene har ikke bare juridisk kompetanse, men har også en forretningsforståelse som gjør at de ikke bare sier nei, men faktisk finner gode løsninger innenfor lovens rammer. Samtidig klarer de også å synliggjøre hvilke forretningsmuligheter som ligger i regulatoriske rammer.

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med lederrekruttering her.

Hvorfor velge BackerSkeie for din lederrekruttering?

Spesifikk bransje- og funksjonskompetanse: Gjennom rekruttering av en rekke juridiske og regulatoriske ledere innen ulike bransjer har våre erfarne konsulenter opparbeidet betydelig ekspertise på rekruttering til juridiske og regulatoriske roller i din bransje.

Plasseringsevne og nettverk: Vi har lang erfaring med å få de riktige kandidatene interessert på relevante vilkår. Vi har en sterk merkevare i markedet og et bredt nettverk av kandidater og informanter vi bringer inn i hvert oppdrag.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har over 15 års erfaring, og har gjennom det opparbeidet seg en robust og innovativ metodikk for rekruttering av juridiske og regulatoriske ledere til klienter med høye krav. For å levere de beste kandidatene har vi en grundig prosess og benytter oss av kvalitetssikrede verktøy. BackerSkeie kan faget.

Ta kontakt

Ansvarlig rådgiver