Fredrik Jore

Fredrik Jore

Partner

Fredrik Jore

Partner

Fredrik Jore er partner og ansvarlig for BackerSkeie sin satsning innen bærekraft og ESG på tvers av bransjer. I tillegg bistår han klienter innen bransjene Consumer og Retail, samt Telecom/IT.

Tett på toneangivende klienter gjennom mange år innen Executive Search og rekruttering har jeg de siste årene fulgt ESG som megatrend tett. Min ambisjon er å bistå våre klienter i å ta steget fra store ambisjoner til å operasjonalisere deres strategi gjennom tydelig rådgivning og rekruttering av de beste lederne og styremedlemmene.

Fredrik har til sammen 10 års erfaring fra Executive Search og rekruttering. Han startet sin karriere som Researcher og tilbragte de fem første årene i to internasjonale Executive Search-selskaper. De siste årene har han vært partner og vært med på å videreutvikle et Oslo-basert searchselskap. Han har ofte bistått klienter med rekruttering av ledere med ny kompetanse i forbindelse med større endringer. Han har omfattende oppdragserfaring fra mellomstore og store konsern, samt private equity- porteføljeselskap hvor han har rekruttert et bredt spekter av toppledere med helt eller delt resultatansvar, samt strategiske spesialistfunksjoner.

Fredrik har Bachelor innen markedsføring og en Master i Organisasjonspsykologi og ledelse fra Handelshøyskolen BI.

Lederinnsikt fra Fredrik Jore

Vianode kombinerer industriell ekspertise og erfaring med finansiell spisskompetanse

– I et partnerskap som dette er det viktig å få med alle perspektiver og kapasiteter, slik at man får det beste ut av alle parter, sier styreleder Asbjørn Søvik om samarbeidet mellom Elkem, Hydro og Altor. Gjennom selskapet Vianode skal trekløveret befeste Norges posisjon i den internasjonale batteriverdikjeden.

Internasjonal rekruttering: Finn og engasjer de beste talentene der de er

En av de tydeligste trendene vi har sett innen executive search de seneste årene, er et stadig økende fokus på internasjonal rekruttering. De største driverne bak denne utviklingen er globaliseringen og digitaliseringen av samfunnet – begge deler muliggjort av teknologiske fremskritt.

– Styret og ledelsen ser nå at ESG er noe de må stå inne for i mye større grad

EUs taksonomi for miljømessig bærekraftig aktivitet retter siktet mot grønnvasking, og skal bidra til å dirigere kapital mot definerte, bærekraftige aktiviteter.