Styrerekruttering

Totalt er ansvaret for det enkelte styre blitt mer omfattende og risikoen for virksomhetens omdømme og finansielle utvikling er blitt større.

Viktigheten av riktig kompetanse i styret

Styrets rolle og oppgaver er i endring og ledende selskaper har i dag styrer som aktivt er involvert i utvikling av strategier og planer, samtidig som de fastsetter rammer for virksomheten og utøver kontroll. Styrets ansvar og rolle er tydeliggjort gjennom lovverk, men også gjennom retningslinjer som NUES.

Disse faktorene fordrer at styret har bredde og dybde i sin kompetanse og er rustet til å gå inn i de utfordringene virksomheten står overfor. Styrerekruttering er således en viktig suksessfaktor for verdiskapning. BackerSkeie har bred erfaring med å finne de rette kandidatene til ulike styreverv.

BackerSkeies bistand ved styrerekruttering

Hovedregel i Norge er at generalforsamlingen velger styremedlemmer. BackerSkeie bistår ofte med å kvalifisere kandidater til nominasjon og med å oppfylle formkrav til prosessgjennomføring. Våre oppdragsgivere er eiere, nominasjonskomiteer, bedriftsforsamlinger eller administrasjonen som gir eierne administrativ støtte. Vi bistår også offentlige etater, særlovselskaper og andre organisasjoner med tilsvarende tjenester.

Kompetansen til en ny styreleder eller et nytt styremedlem kan være svært spesifikt. Det kan være krav til egnethet fra tilsynsmyndigheter eller krav for å kunne lede et underutvalg som for eksempel en revisjonskomité. Det kan også være krav til kjønn eller særlig krav til kompetanse relatert til de strategiske utfordringene selskapet står overfor.

Hvordan gjennomføres en styrerekruttering?

Rekruttering er BackerSkeies kjernekompetanse og hovedområde. Vi har et omfattende nettverk av ledere og eksperter som vi bringer inn i våre styrerekrutteringsoppdrag, enten som kandidater, kilder eller referanser. Suksess for oss er når klient og kandidat sammen oppnår suksess.

Vi lytter og utfordrer

Våre rådgivere har solid kompetanse og innhenter gjennom en tett dialog med våre oppdragsgivere nødvendig informasjon om oppdraget. Denne informasjonen struktureres ved hjelp av BackerSkeies velprøvde verktøy og metoder. Dette danner grunnlaget for søket etter den rette kandidaten.

Klienten vet hva behovet er – som rådgivere bistår vi med å utfordre og definere den beste løsningen. BackerSkeie anbefaler at det gjennomføres en styreevaluering forut for en styrerekruttering.

Tilgang på de beste

BackerSkeie har en posisjon i det norske markedet som gjør at vi kommer i dialog med de rette kandidatene. Søket etter potensielle kandidater er en prosess preget av systematikk, kreativitet og omfattende analyser. Med utgangspunkt i vår kunnskap gjør teamet en grundig analyse for å identifisere relevante miljøer, mulige kandidater og gode kilder.

Vi garanterer partene nødvendig konfidensialitet i prosessen. Gjennom strukturert arbeid finner og motiverer vårt analyse- og researchteam de riktige kandidatene.

Evaluering

Det er mange fallgruver ved utnevning av et nytt styremedlem. Konsekvensene ved en feilutnevnelse kan være høy. Det er vår jobb å minimere denne risikoen. Vi evaluerer derfor kandidatene basert på deres tidligere erfaringer, kompetanse og deres potensiale for fremtiden. Hovedfokuset er å sikre at kandidaten passer inn i styret og dekker eventuelle kompetansegap styret måtte ha, og at styreoppdraget er riktig for kandidaten.

Les mer om styreevaluering her.

Har du behov for bistand med styrerekruttering?

Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Uttalelser

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

Hvorfor benytte ekstern bistand i styrerekrutteringen?

I takt med stadig økende krav til styret, øker også kravet til kompetanse og kapasitet for styrets medlemmer. Dermed blir det også vanskeligere å finne rett kandidat til å ta på seg viktige styreverv.

Slik setter du sammen et moderne og verdiskapende styre

For Summa Equity ligger nøkkelen til et verdiskapende styre i mangfold, ulike perspektiver, verdifulle diskusjoner og en innstilling om å være en ressurs og bidragsyter for ledelsen.

Styrerekruttering: Når det uforutsette skjer

Beste praksis for arbeid i en valgkomité tar som regel utgangspunkt i en normalsituasjon. Men hva gjør du når det ekstraordinære inntreffer, og tiden er knapp?