Tjenester

Fundamentet for vår rådgivning er en klar forståelse av oppdragsgivers visjon, strategi og kultur. Med dette som utgangspunkt defineres oppdraget.

Erfarne rådgivere støttet av et dyktig research team, solide prosesser og verktøy, sikrer høy kvalitet på rådgivning og kandidater.

Rekruttering og rådgivning

Vi bistår våre klienter gjennom tjenestene:

Ta kontakt

Ansvarlig rådgiver

Executive Search – Lederrekruttering

Executive Search er BackerSkeies kjernekompetanse og hovedområde. Vi har et omfattende nettverk av ledere og eksperter som vi bringer inn i våre oppdrag, enten som kandidater, kilder eller referanser. Suksess for oss er når klient og kandidat sammen oppnår suksess.

Styre- og
Ledelsesrådgivning

BackerSkeie tilbyr omfattende rådgivning for mer effektive ledergrupper og styrer, med sikte på å styrke selskapets strategiske og operasjonelle resultater gjennom rett kompetanse, strukturer, kultur og prosesser.