Tjenester

Fundamentet for vår rådgivning er en klar forståelse av oppdragsgivers visjon, strategi og kultur. Med dette som utgangspunkt defineres oppdraget.

Erfarne rådgivere støttet av et dyktig research team, solide prosesser og verktøy, sikrer høy kvalitet på rådgivning og kandidater.

Rekruttering og evaluering

Vi bistår våre klienter gjennom tjenestene:

Ta kontakt

Ansvarlig rådgiver

Executive Search – Lederrekruttering

Executive Search er BackerSkeies kjernekompetanse og hovedområde. Vi har et omfattende nettverk av ledere og eksperter som vi bringer inn i våre oppdrag, enten som kandidater, kilder eller referanser. Suksess for oss er når klient og kandidat sammen oppnår suksess.

Styrerekruttering og
-evaluering

Styrets rolle og oppgaver er i endring, og ledende selskaper har i dag styrer som er aktivt involvert i utvikling av strategi og planer, samtidig som de fastsetter rammer for virksomheten og utøver kontroll. Styrets ansvar og rolle er tydeliggjort gjennom lovverk, men også gjennom retningslinjer som NUES.