Cato Backer

Cato Backer

Partner

Cato Backer

Partner

Cato Backer er partner og en av gründerne av BackerSkeie.

Cato har over 20 års erfaring innen executive search og er en preferert rådgiver for klienter både med norsk og internasjonalt fokus. Han bistår i dag klienter i sektorene industri, energi, teknologi, services og consumer med både executive search, management audits og styrerådgivning.

Rekruttering er kanskje det mest strategiske en leder gjør. Vår oppgave er det å finne bedre kandidater enn noen andre.

Cato etablerte BackerSkeie i 2004 med en ambisjon om å bli en ledende aktør i bransjen og skape verdier for klientene gjennom å skape bedre ledelse. Slik ble BackerSkeie et ledende fagmiljø innen Executive Search og styrerådgivning i Norge. Cato har også en bred erfaring fra media, kommunikasjon og konsulenttjenester, hvor han hadde ulike lederroller, blant annet som CEO i en mediebedrift.

Han er utdannet siviløkonom med en Master of Business and Economics fra universitetet i Köln i Tyskland. Cato har norsk som morsmål og snakker i tillegg flytende engelsk og tysk.

Lederinnsikt fra Cato Backer

Topplederwebinar «Krisetid er endringstid»

Nylig avholdt BackerSkeie sitt tredje topplederwebinar i serien «Ledelse under Covid 19-krisen», hvor Monica Ødegaard, Managing Partner i PA Consulting, var invitert for å gi oss et bilde på hvordan krisetid også kan være en god tid for endring.

Topplederwebinar «Strategier i koronaens tid»

Tidligere sentralbanksjef på Island og sentral rådgiver i McKinsey, Svein Harald Øygard snakket om ulike strategier i koronaens tid på BackerSkeies topplederwebinar nylig.

Topplederwebinar «McKinsey om kriseledelse»

Managing Partner i McKinsey, Martin Bech Holte snakket om kriseledelse for 150 toppledere på BackerSkeies topplederwebinar nylig.