Cato Backer

Cato Backer

Executive Partner og lead industri

Cato Backer

Executive Partner og lead industri

Cato Backer er executive partner og en av gründerne av BackerSkeie.

Cato har over 20 års erfaring innen executive search og er en preferert rådgiver for klienter både med norsk og internasjonalt fokus. Han bistår i dag klienter i sektorene industri, energi, teknologi, profesjonelle tjenester og consumer med både executive search, management assessments og styrerådgivning.

Rekruttering er kanskje det mest strategiske en leder gjør. Vår oppgave er å finne bedre kandidater enn noen andre.

Cato etablerte BackerSkeie i 2004 med en ambisjon om å bli en ledende aktør i bransjen og skape verdier for klientene ved å sørge for bedre ledelse. Slik ble BackerSkeie et ledende fagmiljø innen executive search og styrerådgivning i Norge. Cato har også en bred erfaring fra media, kommunikasjon og konsulenttjenester, hvor han har hatt ulike lederroller, blant annet som CEO i en mediebedrift.

Han er utdannet siviløkonom med en Master of Business and Economics fra universitetet i Köln i Tyskland. Cato har norsk som morsmål og snakker i tillegg flytende engelsk og tysk.

Lederinnsikt fra Cato Backer

Hva skjer hvis vår CEO ikke er tilgjengelig i morgen?

Den erfarne styrelederen John Andersen jr. understreker viktigheten av at styret har et godt svar på hva som skjer – både midlertidig og på lang sikt – dersom en ny CEO av en eller annen grunn må på plass.

Internasjonal rekruttering: Finn og engasjer de beste talentene der de er

En av de tydeligste trendene vi har sett innen executive search de seneste årene, er et stadig økende fokus på internasjonal rekruttering. De største driverne bak denne utviklingen er globaliseringen og digitaliseringen av samfunnet – begge deler muliggjort av teknologiske fremskritt.

– Styret må bygge en organisasjon som takler overgangen fra startfase til milliardbutikk

Unge og ambisiøse selskaper med ESG og bærekraft som kjerneverdier drives gjerne fremover av optimistiske og fremoverlente ledere. Dermed blir styrets rolle å balansere ut disse kreftene, og å fastsette en realistisk strategi.