Trine Silje Nygård

Trine Silje Nygård

Partner

Trine Silje Nygård

Partner

Trine Silje Nygård er Partner i BackerSkeie. Hun bistår våre klienter i privat og offentlig sektor med executive search, rekruttering, evalueringer og ledelsesrådgivning. Trine Silje har over 20 års erfaring fra ledelsesrådgivning og ledelse av klienter i både privat og offentlig sektor som for eksempel helsesektoren, prosjektbaserte virksomheter, profesjonelle tjenester og fornybarsektoren.

Dagens turbulente verden krever en ny type ledelse som fokuserer på mer enn bare vekst og lønnsomhet for å lykkes.  Ikke bare må dagens ledere være sterke på logikk, fornuft og strategi, samt ha god dømmekraft. De må også være empatiske og intuitive for å kunne håndtere raskt, skiftende utfordringer. Høy emosjonell intelligens i tillegg til IQ og relevant erfaring, bør fremover vektes enda høyere i valg av ledere.

Tidligere har Trine Silje vært ansatt i Finansdepartementet og i flere internasjonalt anerkjente konsulentselskaper som kommersiell direktør, CEO og partner.

Trine Silje er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i strategi og ledelse og hun har en CEMS mastergrad innen samfunnsøkonomi (1994).  Hun har etterutdanning innen styrekompetanse fra Handelshøyskolen BI og hun har ved Insead gjennomført et executive management program innen strategi, ledelse og innovasjon (2017-18). I tillegg har hun en rekke sertifiseringer innen prosjekt-, program- og endringsledelse.

Trine Silje har norsk som morsmål, snakker engelsk flytende og i tillegg spansk og fransk på godt nivå.

Lederinnsikt fra Trine Silje Nygård

Trine Silje ny partner i BackerSkeie

Trine Silje Nygård begynte 16. april som ny partner i BackerSkeie. Trine Silje har over 20 års erfaring fra ledelse, prosjektledelse, oppbygging av ny virksomhet og ledelsesrådgivning fra Metier, KPMG og Deloitte for klienter i både offentlig og privat sektor. Særlig helsesektoren, prosjektorienterte virksomheter, profesjonelle tjenester og fornybarsektoren har vært fokusområder de senere år.