Sektorer

Dyp sektorkompetanse gir klienten betydelig merverdi gjennom økt presisjon og hastighet i rekrutteringsprosessen.

Konsulenter med kunnskap rundt langsiktige trender og brå endringer innen ulike sektorer og selskap er avgjørende for å kunne løse oppdrag med høyeste kvalitet på prosess og kandidater. Daglige ekspertsamtaler med de fremste ledere og styreeksperter i en sektor og i ulike selskap gjør oss til de rådgivere og partnere vi ønsker å være overfor klienter og kandidater.

Les mer om sektorene BackerSkeie jobber med.

Bank, finans og forsikring

Finansbransjen er en sektor i rask og fundamental endring. Både de etablerte aktørene og nye fintech-selskaper bidrar til stor innovasjonstakt og «disrupsjon» av de tradisjonelle verdikjedene og produkter.

Eiendom, bygg og anlegg

Eiendom, bygg og anlegg er bransjer som sysselsetter svært mange mennesker og som sikrer helt nødvendig infrastruktur i samfunnet, alt fra boliger til veier og jernbane.

IT, telekom og media

IT, telekom og media er bransjer som preges av høy endringstakt. De teknologiske løsningene er i konstant utvikling, kundenes adferd og etterspørsel forandrer seg stadig, og endringstakten ser bare ut til å fortsette i høyt tempo.

Samfunnssektor

Offentlig og frivillig sektor har en sterk posisjon i Norge. De samlede utgiftene i offentlig sektor utgjør over 50 % av Norges BNP. I tillegg har organisasjonslivet og frivillig sektor har alltid stått sterkt i Norge.

Bærekraft og ESG

Bærekraft og ESG er en noe som påvirker alle selskaper og bransjer. For BackerSkeie er alle selskaper der bærekraft er selve målet med forretningsdriften regnet som bærekraft- og ESG-selskaper.

Consumer og retail

Sektoren omfatter både dagligvare, faghandel, logistikk og leverandørindustrien. Bransjens store mulighet, men også store utfordring, er digitalisering. Netthandel, kundereiser, produktinformasjon, transport og logistikk er alle viktige områder som påvirkes av digitale løsninger.

Industri

Norsk industrisektor i dag kjennetegnes av en høy automatiseringsgrad og lave energikostnader. Billig tilgang på ren energi er ofte en årsak til at mange industriselskaper fortsatt ønsker å bli værende i Norge.

Energi

Norge har stor produksjon av vannkraft, et enormt potensial for utbygging av vindkraft og er en betydelig produsent av olje og gass. Energisektoren er Norges største næring i produksjonsverdi og står for rundt halvparten av norsk vareeksport.

Helse

Som følger av bedre helse i store deler av verden, Norge inkludert, opplever vi en verden med stadig flere mennesker og en økende levealder. Dette, kombinert med en stor velstandsvekst, har gitt et stort og økende marked for helsetjenester, både i offentlig og privat sektor.