Industri

Norsk industrisektor i dag kjennetegnes av en høy automatiseringsgrad og lave energikostnader. Billig tilgang på ren energi er ofte en årsak til at mange industriselskaper fortsatt ønsker å bli værende i Norge.

Samtidig ser vi at stadig mer produksjon flyttes til lavkostland. Dette gjør også at flere industriselskaper har produksjon i flere land.

Denne løpende tilpasningen for å sikre så kostnadseffektiv produksjon som mulig, samt det å utnytte de teknologiske mulighetene i bransjen, er ofte viktige suksesskriterier. For å lykkes med dette trengs det gode ledere.

Utfordringer og muligheter

Industriselskaper må ofte balansere ønsker om produkter og variasjoner med krav om kostnadseffektivitet.

I et høykostland som Norge er det også begrenset hva selskapene kan finne lønnsomt å produsere her, og som heller ønskes produsert i andre land, enten av underleverandører eller av egeneide fabrikker. Det kan være en hårfin balansegang å gjennomføre produksjonen på en kostnadseffektiv og fornuftig måte.

En sentral del av det å drive kostnadseffektivt er å ha kontroll på logistikk. Dette kan være krevende, særlig dersom man har produksjon på mange ulike lokasjoner.

Muligheter for automatisering har vært en åpenbaring for mange industriselskaper. Prosesser som før hadde krav til manuelt arbeid og stort behov for arbeidskraft, har ikke nødvendigvis dette lenger.

Dette har krevd store investeringer, men disse vil ofte lønne seg, og man kan tenke helt nytt rundt produksjon og drift i forhold til hva man kunne tidligere. Her har også selskapene mange muligheter for fremtiden.

En sentral del av utfordringene til mange industriselskaper er produkt- og salgsstrategier. Rett produktmiks og rett prising er viktig for å lykkes over tid. Kombinert med dette er også industri ofte kapitalintensivt. Dette stiller også krav til en fornuftig finansiell struktur for selskapene.

Krav til fremtidens ledere

De beste industrilederne har full kontroll på drift og produksjon. De har en unik forståelse av alle deler av selskapets verdikjede og evner å se hver enkelt del av verdikjeden og dens muligheter og utfordringer. Dette er sentralt for å kunne drive effektivt og ikke minst for å kunne forbedre sine prosesser løpende.

Det er også avgjørende for ledere av industriselskaper å forstå konkurransearenaen selskapet befinner seg i, hvordan denne konkurransearenaen utvikler seg og hvordan man kan posisjonere seg i dette landskapet.

Videre er det viktig å forstå de overordnede økonomiske driverne i de forskjellige land for å kunne posisjonere sitt selskap optimalt ut fra internasjonale muligheter.

BackerSkeie har lang og bred erfaring med rekruttering av ledere til industriselskaper. Vi jobber blant annet med klienter innen:

  • Eksportindustri
  • Næringsmiddelindustri
  • Engineering
  • Avfall og gjenvinning
  • Metallindustri
  • Maskinindustri

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med lederrekruttering her.

Hvorfor velge BackerSkeie for din lederrekruttering?

Spesifikk bransjekompetanse: Gjennom rekruttering av en rekke ledere til industriselskaper har våre erfarne konsulenter opparbeidet betydelig ekspertise. BackerSkeie kan bransjen.

Plasseringsevne og nettverk: Vi har lang erfaring med å få de riktige kandidatene interessert på relevante vilkår. Vi har en sterk merkevare i markedet og et bredt nettverk av kandidater og informanter vi bringer inn i hvert oppdrag.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har over 15 års erfaring i markedet, og har gjennom det opparbeidet seg en robust og innovativ metodikk for rekruttering av ledere til klienter med høye krav. For å levere de beste kandidatene har vi en grundig prosess og benytter oss av kvalitetssikrede verktøy. BackerSkeie kan rekrutteringsfaget.

Ta kontakt

Ansvarlig rådgiver