Salgsdirektør

Salg dreier seg om å sette seg inn i kundens behov og løse disse behovene ved hjelp av produkter og/eller tjenester. I så måte er salgsfunksjoner i dag like mye forretningspartnere som driver kompetansebasert salg, heller enn rene produktselgere.

Dette stiller også nye krav til kompetanse for ledere som driver med salg og markedsføring. Det holder ikke kun med god kunnskap om egne produkter og tjenester, man må også evne å sette seg inn i kundenes behov og forstå deres forretning.

I flere markeder er det viktig at salgsstrategier fokuserer på kundenes kunder, og hvordan effektivisere og forbedre kundenes forretningsmodeller.

For administrerende direktør er ofte salgsledere svært viktige støttespillere. Det er de som bidrar til å skape vekst og topplinje, samtidig som de ofte har den tetteste kontakten med kundene. Forutsigbarhet og tillit er derfor viktig.

Salgsledere må jobbe tett på markedet og raskt se, oppfatte og forstå nye trender i markedet. Det er også kanskje i denne evnen vi finner forskjellen mellom de beste og nest beste salgslederne. I dagens markeder med raske endringer er denne evnen særlig viktig for ethvert selskap.

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med lederrekruttering her.

Hvorfor velge BackerSkeie for din lederrekruttering?

Spesifikk bransje- og funksjonskompetanse: Gjennom rekruttering av en rekke salgs- og markedsføringsledere innen ulike bransjer har våre erfarne konsulenter opparbeidet betydelig ekspertise på rekruttering til salgsroller i din bransje.

Plasseringsevne og nettverk: Vi har lang erfaring med å få de riktige kandidatene interessert på relevante vilkår. Vi har en sterk merkevare i markedet og et bredt nettverk av kandidater og informanter vi bringer inn i hvert oppdrag.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har over 15 års erfaring, og har gjennom det opparbeidet seg en robust og innovativ metodikk for rekruttering av salgsledere til klienter med høye krav. For å levere de beste kandidatene har vi en grundig prosess og benytter oss av kvalitetssikrede verktøy. BackerSkeie kan faget.

Ta kontakt

Ansvarlig rådgiver