Fredrik Aaslestad

Fredrik Aaslestad

Partner Management for Hire

Fredrik Aaslestad

Partner Management for Hire

Fredrik Aaslestad leder BackerSkeie Management for Hire. Han bringer med seg omfattende operativ erfaring som bla. CFO og konsulent innenfor optimalisering av økonomifunksjoner. Han har tidligere vært med å bygge opp og ledet innleie- funksjonen i PwC.

Fredrik har lang operativ erfaring fra rekruttering og innleietjenester – fra behovskartlegging og tjenesteleveranser til kvalitetssikring og evaluering. Han kjenner godt til god praksis for effektive økonomifunksjoner og er en verdifull sparringspartner for våre klienter.

Han har tidligere hatt flere operative roller, både selv som innleid konsulent og direkte ansatt. Eksempelvis har han hatt roller som CFO, økonomisjef, regnskapssjef, leder for internkontroll-avdeling, Head of controlling og business controller i store, komplekse virksomheter.

Fredrik har sertifiseringer innen Prince2 prosjektledelse og LEAN/kontinuerlig forbedring. I tillegg til lang operativ erfaring er han utdannet siviløkonom og revisor, i tillegg til Executive MBA i strategisk ledelse.

Lederinnsikt fra Fredrik Aaslestad

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire, og særlig innen funksjonen økonomi og finans.