Fredrik Aaslestad

Fredrik Aaslestad

Partner Management for Hire

Fredrik Aaslestad

Partner Management for Hire

Fredrik Aaslestad leder BackerSkeie Management for Hire. Han bringer med seg omfattende operativ erfaring som bla. CFO og konsulent innenfor optimalisering av økonomifunksjoner. Han har tidligere vært med å bygge opp og ledet innleie- funksjonen i PwC.

Fredrik har lang operativ erfaring fra rekruttering og innleietjenester – fra behovskartlegging og tjenesteleveranser til kvalitetssikring og evaluering. Han kjenner godt til god praksis for effektive økonomifunksjoner og er en verdifull sparringspartner for våre klienter.

Han har tidligere hatt flere operative roller, både selv som innleid konsulent og direkte ansatt. Eksempelvis har han hatt roller som CFO, økonomisjef, regnskapssjef, leder for internkontroll-avdeling, Head of controlling og business controller i store, komplekse virksomheter.

Fredrik har sertifiseringer innen Prince2 prosjektledelse og LEAN/kontinuerlig forbedring. I tillegg til lang operativ erfaring er han utdannet siviløkonom og revisor, i tillegg til Executive MBA i strategisk ledelse.

Lederinnsikt fra BackerSkeie

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.

Hva er riktig lønnsnivå i ledelsen?

Hva er konkurransedyktig lønn for konsernsjef og direktører? Det spørsmålet diskuteres i disse dager i styrer og kompensasjonsutvalg. BackerSkeie kan bistå med de relevante datapunktene.

Regulering av kjønnsbalanse i styrerommet – et juridisk perspektiv

Innen 2024 er omme, må over 6.500 av landets selskaper ha sikret en balansert kjønnssammensetning i sitt styre. Partner og advokat Caterina Håland Gaeta i SANDS opplever at de fleste er positive til det nye kravet – og at det er både tydelig og ambisiøst. Konsekvensen av å ikke etterleve kravet til 40% kjønnsbalanse i styret per 31.12 kan være betydelig.