Management for Hire

I en kompleks og dynamisk verden må ledere reagere hurtig på endringer med rett kompetanse og kapasitet.

Derfor tilbyr BackerSkeie Management for Hire innleie av dyktige ledere og faglig sterke eksperter innenfor økonomi- og finansfunksjonen.

Tilgang på bedre styringsinformasjon gir bedre ledelse!

Midlertidig behov for mer kompetanse

Et midlertidig ressursbehov kan oppstå plutselig. En utleieperiode varer typisk 6-18 måneder, og behovet melder seg ofte når:

 • En medarbeider har sagt opp, er i permisjon eller er blitt syk
 • Det er ansettelsesstopp ifm. restruktureringer, oppkjøp eller fusjoner
 • Nye oppgaver eller lovkrav krever spesialkompetanse som man ikke besitter i dag, eks. innenfor bærekraftsrapportering eller IFRS

Roller og oppgaver

Våre klienter etterspør eksperter for innleie innenfor mange roller og oppgaver som løses av økonomi- og finansfunksjonen, eksempelvis:

 • CFO, økonomisjef eller konsernregnskapssjef
 • Regnskapssjef, business controller eller financial controller
 • Oppgaver innenfor likviditetsstyring, bærekraftsrapportering, skatt og merverdiavgift, risikostyring og internkontroll

BackerSkeie Management for Hire kan også bistå klienter ved innleie av ledere og eksperter innenfor andre funksjoner enn økonomi og finans.

Fordeler

Våre klienter legger ofte vekt på følgende fordeler ved Management for Hire:

 • Hurtig levering
 • Fleksible løsninger
 • Gode kvalitetssikringsprosesser
 • Midlertidige behov
 • Behov for ny kompetanse

Grundig kvalitetssikring

BackerSkeie Management for Hire foretar en grundig assessment av alle ledere og eksperter som tilbys i innleieoppdrag. Vi tilbyr alltid ledere og eksperter som har lang erfaring og som derfor er selvgående på et tidlig tidspunkt hos deg som klient.

BackerSkeie Management for Hire garanterer forutsigbarhet slik at du som klient har full kontroll og kun betaler for utført arbeid.

Kontakt oss i dag!

Ta kontakt

Ansvarlig rådgiver