Knut Ole Tande

Knut Ole Tande

Partner

Knut Ole Tande

Partner

Knut Ole Tande er partner og leder vårt team innenfor IT og digitalisering.

Knut Ole har over 16 års erfaring fra executive search. Hans kjernekompetanse er innen rekruttering av toppledere, styremedlemmer og nøkkelkompetanse til ulike bransjer. Fokusområdene hans er innen teknologi, energi, samferdsel og offentlig sektor. I tillegg til executive search bistår han våre klienter med ledergruppeevaluering, styrerekruttering og -evaluering.

Det er et privilegium å få jobbe med dyktige ledere og ambisiøse selskaper. Med dyp forståelse for klienters mål og strategier er min ambisjon alltid å levere litt mer enn forventet!

Knut Ole har lang erfaring med både ledelse og strategiutvikling gjennom flere viktige lederroller i både Alcatel, Cisco, TDC og Umoe IKT. Denne erfaringen gjør han til en troverdig og solid rådgiver, særlig for selskaper i bransjer med kontinuerlige endringer.

Knut Ole har en ingeniør-utdannelse fra Høyskolen i Narvik og bedriftsøkonom fra BI Oslo.

Lederinnsikt fra Knut Ole Tande

– Fusjonen som skal sikre større slagkraft i fornybarsektorens fremtid

Arbeidet med å fusjonere kraftselskapene Agder Energi og Glitre Energi startet i 2020. Tre år, én pandemi, én energikrise og én krig i Europa senere kunne resultatet, Å Energi, endelig se dagens lys.

Endring blir det eneste stabile i tiden fremover

Nøkkelen til suksess i dagens raskt skiftende landskap er toppledere som evner å styre i et volatilt marked. – Det som er veldig skummelt nå er å ha en for homogen ledergruppe, mener Managing Partner Bjørnar Skas i BackerSkeie.

– Det eneste som er krystallklart er at vi ikke vil gå tilbake til der vi var

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kristine Dahl Steidel, har ingen fasit på hvordan den nye arbeidshverdagen vil se ut, men hun er tydelig på at god kommunikasjon, rett kompetanse og et solid teknologisk fundament vil være avgjørende for å lykkes.