For en bedre verden

BackerSkeie har en visjon om bedre ledelse for en bedre verden. Hver dag arbeider vi for bedre ledelse for våre klienter. Vi engasjerer oss aktivt i samfunnet gjennom et pro-bono-program som støtter veldedige organisasjoner, og hvert år gir vi også støtte til minst tre ulike veldedige organisasjoner.

Mennesker samlet foran stortinget i Oslo.

Pro-bono-program

Ideelle organisasjoner og prosjekter er avhengige av god ledelse for å kunne nå sine mål og gjøre sitt viktige arbeid for samfunnet. Gjennom pro-bono-programmet tilbyr BackerSkeie støtte i rekrutteringen av ledere til veldedige organisasjoner. Hvis din veldedige organisasjon trenger hjelp til rekruttering av dyktige ledere, ta kontakt.

To hender som holder en gul blomst.

Vi støtter veldedige organisasjoner

Veldedige organisasjoner gjør et enormt arbeid med å utvikle et mer rettferdig, inkluderende og bærekraftig samfunn. Disse organisasjonene står i frontlinjen for å møte vår tids største utfordringer rundt fattigdom, utdanning, miljø og helse. Hvert år bidrar BackerSkeie til minst tre organisasjoner med donasjoner som hjelper til med å skape en bedre verden og en bedre fremtid.

Viser konturene av en flyktningleir, tre små barn går med ryggen til og holder hverandre i hånden.

Ansvarlig rådgiver