Styre og toppleder

Styret og topplederen har det fulle overordnede ansvaret for selskapets strategi, utvikling og drift. For å få et styre til å fungere etter hensikten er det helt nødvendig å ha et styre med kompletterende kompetanse.

I tillegg til å være et kontrollorgan med ansvar for å ansette og følge opp administrerende direktør, skal styret være en aktiv pådriver for strategiutvikling og drive strategiarbeid. I mange selskaper er styrets viktigste rolle å være en god sparringspartner for ledelsen i strategiske diskusjoner. I tider med hurtige endringer er denne rollen særlig viktig.

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med styrerekruttering her.

Topplederens viktigste oppgave er å sørge for at selskapet har de beste lederne og medarbeiderne, og får frem det beste i hver enkelt. Det er menneskene som skaper resultatene.

Hvordan skal selskapet best organiseres, drives og skaleres for å levere verdier for aksjonærer og samfunnet for øvrig? Hvilke endringer må vi iverksette for å fornye oss og forsterke vår posisjon ytterligere? Denne type spørsmål er viktige for toppledere i dag.

En toppleders jobb er å definere mål for selskapet sammen med styret, og å sørge for at disse målene nås. For å klare dette stilles det svært høye krav til en toppleder.

Man må ikke bare forstå virksomheten, dens rammebetingelser, omgivelser og ansatte. Topplederen må også evne å skape begeistring og entusiasme rundt målene, både internt for de ansatte, men ikke minst eksternt ut mot eiere, styret, kunder, leverandører og myndigheter.

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med lederrekruttering her.

Hvorfor velge BackerSkeie for din styre- eller lederrekruttering?

Spesifikk bransje- og funksjonskompetanse: Gjennom rekruttering av en rekke styremedlemmer og toppledere innen ulike bransjer har våre erfarne konsulenter opparbeidet betydelig ekspertise på rekruttering til styrer og topplederroller i din bransje.

Plasseringsevne og nettverk: Vi har lang erfaring med å få de riktige kandidatene interessert på relevante vilkår. Vi har en sterk merkevare i markedet og et bredt nettverk av kandidater og informanter vi bringer inn i hvert oppdrag.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har over 15 års erfaring, og har gjennom det opparbeidet seg en robust og innovativ metodikk for rekruttering av styremedlemmer og toppledere til klienter med høye krav. For å levere de beste kandidatene har vi en grundig prosess og benytter oss av kvalitetssikrede verktøy. BackerSkeie kan faget.

Ta kontakt

Ansvarlig rådgiver