Are K. Skeie

Are K. Skeie

Partner

Are K. Skeie

Partner

Are K. Skeie er partner og en av gründerne av BackerSkeie. Are har over 15 års erfaring med executive search, og er gjennom dette en av de ledende hodejegerne i finans- og eiendomsbransjen.

Han leder BackerSkeies team innenfor bank, finans, forsikring og eiendom. I tillegg bistår han klienter i offentlig sektor, eiendom, bygg og anlegg, og industri med executive search, assessments og management assessments.

Min største glede og motivasjon er å gi klienter et luksusproblem med å måtte velge mellom flere toppkvalifiserte kandidater.

Are har arbeidet med rådgivning innen risk management i en tysk investeringsbank og som forretningsutvikler og salgsleder i Norsk-Tysk Handelskammer, med et særlig ansvar for rådgivning av norske eksportbedrifter. Han var salgsleder i et norsk høyteknologisk medieselskap med banebrytende søketeknologi.

Are har siviløkonom utdannelse fra universitetet i Köln. Han har norsk som morsmål og snakker i tillegg flytende engelsk og tysk.

Lederinnsikt fra Are K. Skeie

Når bygg blir bærekraftige

Rasmus Nord mener stadig flere byggeprosjekter går i en mer bærekraftig retning, men etterlyser enda bedre samarbeid på tvers av verdikjeden. – Viljen til å komme med de gode løsningene er der, men for at endringene skal skje raskere må vi jobbe enda bedre sammen, både på tvers av bransjer og opp mot myndighetene, oppfordrer han.

– Bærekraft kan være en helt sentral del av strategien din og konkurransefortrinnet ditt

I en verden som sliter med grønnvasking, kan en god forståelse for hvordan man måler og skalerer reell bærekraft være nøkkelen til differensiering og konkurransekraft i ditt marked.

– Det å tenke bærekraft må bli en del av selskapets DNA

Mustad Eiendom har i flere år valgt å spille en aktiv rolle når det kommer til å skape en bærekraftig byggenæring. Når de nå bygger fremtidens byområde i Lilleakerbyen, må bærekraftstiltak og målsettinger omsettes fra teori til praksis.