Profesjonelle tjenester

Profesjonelle tjenester er et samlebegrep som dekker et bredt spektrum av profesjoner og roller.

Sektoren er preget av en utvikling der stadig flere virksomheter, både i offentlig og privat sektor, i større grad knytter til seg spesialkompetanse ved spesifikke behov, enten i tillegg til, eller i stedet for, bruk av interne ressurser.

Eksempler på profesjonelle tjenesteytere er jurister, rådgivende ingeniører, teknologikonsulenter og strategikonsulenter. Det er derfor avgjørende for selskapene i disse bransjene å knytte til seg den beste kompetansen for å kunne tilby de mest etterspurte og konkurransedyktige tjenestene til sine klienter.

Krav til fremtidens ledere innenfor profesjonelle tjenester

Det viktigste for ledere og ledende medarbeidere innenfor profesjonelle tjenester er å sikre at man kan tilby sine klienter mest mulig relevant ekspertise i form av effektive og konkurransekraftige leveranser.

Dette går på rekruttering av de mest kompetente medarbeiderne samt å tilrettelegge for fortløpende kompetanseutvikling og at medarbeiderne blir i selskapet over tid.

Det er viktig å bygge opp en posisjon og identitet i markedet. Kundetilfredshet, re-engasjering og omdømme er sentrale parametere for lykkes.

Gode etiske holdninger og leveranser i henhold til lover, forskrifter og profesjonelle standarder er avgjørende for å vinne, utvikle og beholde kunder.

BackerSkeie har lang og bred erfaring med rekruttering av ledere og eksperter til profesjonelle tjenesteytere, typisk på partner- og direktørnivå. Vi arbeider blant annet med klienter innen:

  • Juridiske tjenester
  • Tjenester innenfor strategi og endringsledelse
  • Tjenester innfor salg og merkevarebygging
  • Tjenester innenfor infrastruktur og ingeniørtjenester
  • Tjenester i skjæringspunktet mellom humankapital, finanskapital og teknologi

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med lederrekruttering her.

Hvorfor velge BackerSkeie for lederrekruttering for din virksomhet?

Spesifikk bransjekompetanse: Gjennom rekruttering av en rekke ledere og eksperter til ledende aktører innen profesjonelle tjenester har våre erfarne konsulenter opparbeidet solid ekspertise om virksomheten til de ledende aktørene, men også om de bransjer som tjenesteytende næringer betjener. Våre konsulenter har gjennom sin egen karriere også bred erfaring med innkjøp, oppfølging og bruk av ulike typer konsulenttjenester.

Plasseringsevne og nettverk: Vi har lang erfaring med å få de riktige kandidatene interessert på relevante vilkår. Vi har en sterk merkevare i markedet og et bredt nettverk av kandidater og informanter vi bringer inn i hvert oppdrag.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har over 15 års erfaring i markedet og har gjennom det utviklet en solid, veldokumentert og innovativ metodikk for rekruttering av ledere til klienter med høye krav. For å identifisere, motivere og levere de beste kandidatene har vi en grundig prosess og benytter oss av kvalitetssikrede verktøy. BackerSkeie kan rekrutteringsfaget.

Ta kontakt

Ansvarlig rådgiver