IT- og digitaliserings-
direktør

Viktigheten av IT og mulighetene innenfor digitalisering har økt de siste årene, og vil fortsette å øke fremover. IT- og digitaliseringsdirektører står derfor overfor er tilnærmet uendelig mulighetsbilde og må evne å se de beste mulighetene for sitt selskap.

Dette krever teknologisk kompetanse, men ikke minst også evnen til å se helhet og forstå forretningen og kundereisen. Evnen til å identifisere utfordringer for ansatte og kunder, og å løse disse ved bruk av tilgjengelig teknologi, er viktig.

IT- og digitaliseringsfunksjonen har ofte både interne og eksterne kunder som stiller store krav.

Selskapets kunder forventer intelligente tilpassede kundereiser. Selskapets ansatte forventer at systemer fungerer og at teknologien hjelper de maksimalt i hverdagen. Samtidig forventer toppleder og ledergruppen en IT- og digitaliseringsdirektør som fungerer som sparringspartner og døråpner til nye teknologiske muligheter. I så måte må man også fungere som en slags forretningsutvikler.

Det er flere utfordringer IT- og digitaliseringsdirektører står overfor. Sikkerhet er en av de største utfordringene. Krav til transparente løsninger og integrasjoner gjør at data ofte kan være lettere tilgjengelig, samtidig som konsekvensene ved et sikkerhetsbrudd kan være store.

En annen utfordring er leverandørstyring og anskaffelser. De færreste organisasjoner har all nødvendig kompetanse innenfor IT og digitalisering internt. Det er derfor nødvendig å benytte eksterne leverandører. Kompetanse på anskaffelser og leverandørstyring er derfor nødvendig for IT- og digitaliseringsdirektører.

De beste IT- og digitaliseringsdirektørene har ofte en evne til å drive endringsledelse. Det å få implementert nye prosesser og nye deler av verdikjeden krever forankring i ledergruppen, kombinert med en gjennomføringskraft og klokt lederskap i gjennomføringen.

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med lederrekruttering her.

Hvorfor velge BackerSkeie for din lederrekruttering?

Spesifikk bransje- og funksjonskompetanse: Gjennom rekruttering av en rekke IT- og digitaliseringsledere innen ulike bransjer har våre erfarne konsulenter opparbeidet betydelig ekspertise på rekruttering til IT- og digitaliseringsroller i din bransje.

Plasseringsevne og nettverk: Vi har lang erfaring med å få de riktige kandidatene interessert på relevante vilkår. Vi har en sterk merkevare i markedet og et bredt nettverk av kandidater og informanter vi bringer inn i hvert oppdrag.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har over 15 års erfaring, og har gjennom det opparbeidet seg en robust og innovativ metodikk for rekruttering av IT- og digitaliseringsledere til klienter med høye krav. For å levere de beste kandidatene har vi en grundig prosess og benytter oss av kvalitetssikrede verktøy. BackerSkeie kan faget.

Ta kontakt

Ansvarlig rådgiver