Drift- og logistikkdirektør

For drifts- og logistikkdirektører har ny teknologi medført store endringer i hverdagen de senere årene. Bedrifter som driver med produksjon, logistikk, distribusjon, varehandel osv. er særlig avhengig av de beste drifts- og logistikkledere for å skape gode resultater.

Med stadig mer internasjonal aktivitet der mange selskaper har utenlandske underleverandører, produksjon på tvers av landegrenser og kunder over hele verden, blir også kompleksiteten for drifts- og logistikkfunksjonen økt.

De beste drifts- og logistikkdirektørene har særlig to fortrinn. De er strategisk anlagt og tenker helhet fremfor enhet. Evnen til å tenke helhetlig og strategisk rundt innkjøp, vareflyt, produksjon og koordinering mot salg, marked og produktutvikling, er viktig. Ved å bruke teknologi vil de beste drifts- og logistikkdirektørene kontinuerlig jobbe med å effektivisere driften ved bruk av digitalisering og automatisering.

Særlig for de som har virksomhet i flere land og driver internasjonale operasjoner er oppgavene komplekse, men samtidig gevinstene enda større, ved å ha kontroll på drift og logistikk.

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med lederrekruttering her.

Hvorfor velge BackerSkeie for din lederrekruttering?

Spesifikk bransje- og funksjonskompetanse: Gjennom rekruttering av en rekke drifts- og logistikkledere innen ulike bransjer har våre erfarne konsulenter opparbeidet betydelig ekspertise på rekruttering til drifts- og logistikkroller i din bransje.

Plasseringsevne og nettverk: Vi har lang erfaring med å få de riktige kandidatene interessert på relevante vilkår. Vi har en sterk merkevare i markedet og et bredt nettverk av kandidater og informanter vi bringer inn i hvert oppdrag.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har over 15 års erfaring, og har gjennom det opparbeidet seg en robust og innovativ metodikk for rekruttering av drifts- og logistikkledere til klienter med høye krav. For å levere de beste kandidatene har vi en grundig prosess og benytter oss av kvalitetssikrede verktøy. BackerSkeie kan faget.

Ta kontakt

Ansvarlig rådgiver