Hanne Elisabeth Hagen

Hanne Elisabeth Hagen

Partner

Hanne Elisabeth Hagen

Partner

Hanne Elisabeth Hagen er Partner og bistår børsnoterte og mellomstore klienter på tvers av bransjer og funksjoner med særlig fokus på Retail, Industri, Teknologi og Private Equity. Hanne fokuserer hovedsakelig på Executive Search, Leadership Assessment og Development samt Leadership Consulting. Hun har over 10 års erfaring innenfor strategisk- og operativ HR, rådgivning, leder- og organisasjonsutvikling og Executive Search.

Hanne har bred erfaring med organisasjonsdesign, M&A, etablering- og gjennomføring av HR strategi, endringsledelse, re-struktureringer og innplasseringsprosesser. Hanne har jobbet hos et internasjonalt rekrutterings- og rådgivningsselskap og har omfattende erfaring med C-level og Board rekruttering og lederevalueringsprosesser i børsnoterte selskaper.

De siste årene har hun vært HR-Direktør og sittet i Konsernledelsen i Komplett ASA, tidligere har hun erfaring som HR-Direktør i FMCG bransjen og fra PwC som rådgiver.

Hanne er utdannet siviløkonom fra CERAM Business School (MSc) og Heriot Watt University (BSc).

Lederinnsikt fra Hanne Elisabeth Hagen

Hvordan fyller du organisasjonen med de riktige menneskene

I takt med at kampen om talentene tilspisser seg ytterligere, øker også viktigheten av å ha en tydelig strategi for hvordan selskapet skal tiltrekke seg og engasjere kritisk kompetanse for å kunne levere på selskapets strategi - en gjennomarbeidet Talent Acqusition Strategy.