Hanne Elisabeth Hagen

Hanne Elisabeth Hagen

Partner

Hanne Elisabeth Hagen

Partner

Hanne Elisabeth Hagen er Partner og bistår klienter på tvers av bransjer og funksjoner med særlig fokus på Retail, FMCG, Teknologi og Private Equity. Hun har over 10 års erfaring innenfor strategisk- og operativ HR, rådgivning, leder- og organisasjonsutvikling og Executive Search.

Hanne har jobbet hos et internasjonalt rekrutterings- og rådgivningsselskap og deltatt i en rekke rekrutterings-, styre- og lederevalueringsprosesser. Hun har omfattende erfaring innenfor rekruttering av spesielt CEO, CFO, COO og CHRO posisjoner innenfor retail, FMCG, bank og finans, telekom og private equity- porteføljeselskap. Hanne har bred erfaring med organisasjonsdesign, etablering- og gjennomføring av HR strategi, endringsledelse, re-struktureringer og innplasseringsprosesser.

De siste årene har hun vært HR-Direktør i Komplett og har også tidligere erfaring fra PwC som rådgiver.

Hanne er utdannet siviløkonom fra CERAM Business School (MSc) og Heriot Watt University (BSc).

Lederinnsikt fra BackerSkeie

Begynn internt og suppler eksternt: Slik bygger du en solid leadership pipeline

Ved å ha et konkret og aktivt forhold til selskapets “leadership pipeline” får du et bedre grunnlag for å finne den beste personen til lederrollen – uavhengig av om du ender opp med en intern eller ekstern kandidat.

– Den virkelige utfordringen er inkludering

Stadig flere norske selskaper har mangfold og inkludering som et viktig punkt på agendaen, men utviklingen går ikke så raskt som man kunne ønsket. Hva skal til for å skape en mangfoldig arbeidsstyrke og ledergruppe, som på sikt kan sikre bærekraftig økonomisk vekst?

– Fusjonen som skal sikre større slagkraft i fornybarsektorens fremtid

Arbeidet med å fusjonere kraftselskapene Agder Energi og Glitre Energi startet i 2020. Tre år, én pandemi, én energikrise og én krig i Europa senere kunne resultatet, Å Energi, endelig se dagens lys.