Hanne Elisabeth Hagen

Hanne Elisabeth Hagen

Partner

Hanne Elisabeth Hagen

Partner

Hanne Elisabeth Hagen er Partner og bistår klienter på tvers av bransjer og funksjoner med særlig fokus på Retail og FMCG. Hun har over 10 års erfaring innenfor strategisk- og operativ HR, rådgivning, leder- og organisasjonsutvikling og Executive Search.

Hanne har jobbet hos et internasjonalt rekrutterings- og rådgivningsselskap og deltatt i en rekke rekrutterings-, styre- og lederevalueringsprosesser. Hun har omfattende erfaring innenfor rekruttering av spesielt CEO, CFO, COO og CHRO posisjoner innenfor retail, FMCG, bank og finans, telekom og private equity- porteføljeselskap. Hanne har bred erfaring med organisasjonsdesign, etablering- og gjennomføring av HR strategi, endringsledelse, re-struktureringer og innplasseringsprosesser.

De siste årene har hun vært HR-Direktør i Komplett og har også tidligere erfaring fra PwC som rådgiver.

Hanne er utdannet siviløkonom fra CERAM Business School (MSc) og Heriot Watt University (BSc).

Lederinnsikt fra BackerSkeie

GreatPeople vil være landets raskest voksende rekrutteringsselskap i 2023

BackerSkeies nye søsterselskap skal dekke et stadig økende behov for dyktige og kompetente spesialister og fagledere.

Vianode kombinerer industriell ekspertise og erfaring med finansiell spisskompetanse

– I et partnerskap som dette er det viktig å få med alle perspektiver og kapasiteter, slik at man får det beste ut av alle parter, sier styreleder Asbjørn Søvik om samarbeidet mellom Elkem, Hydro og Altor. Gjennom selskapet Vianode skal trekløveret befeste Norges posisjon i den internasjonale batteriverdikjeden.

Når bygg blir bærekraftige

Rasmus Nord mener stadig flere byggeprosjekter går i en mer bærekraftig retning, men etterlyser enda bedre samarbeid på tvers av verdikjeden. – Viljen til å komme med de gode løsningene er der, men for at endringene skal skje raskere må vi jobbe enda bedre sammen, både på tvers av bransjer og opp mot myndighetene, oppfordrer han.