Strategi- og forretningsutviklings-
direktør

For å få et konkurransefortrinn i en verden med raske endringer må strategi og forretning kontinuerlig utvikles og tilpasses markedet. Særlig stiller eiere store krav til forretningsutvikling.

Krav om vekst, bærekraft og økte aksjonærverdier nødvendiggjør digitalisering og utvikling av nye produkter, tjenester og forretningsmodeller.

Denne kompetansen er helt avgjørende å ha i egne rekker. Kompetansen må sitte sentralt, høyt plassert i organisasjonen og kunne være en viktig ressurs for topplederen.

En strategi- og forretningsutviklingsdirektør må kunne tenke helhetlige forbedringer internt rundt forbedring av arbeidsprosesser, og eksternt mot nye markeder og nye forretningsområder. Evnen til å forankre strategi og gjøre den levende på alle nivå i organisasjonen er avgjørende for å lykkes.

De beste direktørene som driver med strategi og forretningsutvikling vet hvordan de kan bruke teknologi aktivt for å utvikle prosesser og forretning. De er løsningsorienterte, observante og nytenkende. De tør å utfordre etablerte sannheter, de er rettvendt mot markedet og ser på ting fra nye vinkler.

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med lederrekruttering her.

Hvorfor velge BackerSkeie for din lederrekruttering?

Spesifikk bransje- og funksjonskompetanse: Gjennom rekruttering av en rekke strategi- og forretningsutviklingsledere innen ulike bransjer har våre erfarne konsulenter opparbeidet betydelig ekspertise på rekruttering til strategi- og forretningsutviklingsroller i din bransje.

Plasseringsevne og nettverk: Vi har lang erfaring med å få de riktige kandidatene interessert på relevante vilkår. Vi har en sterk merkevare i markedet og et bredt nettverk av kandidater og informanter vi bringer inn i hvert oppdrag.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har over 15 års erfaring, og har gjennom det opparbeidet seg en robust og innovativ metodikk for rekruttering av strategi- og forretningsutvikingsledere til klienter med høye krav. For å levere de beste kandidatene har vi en grundig prosess og benytter oss av kvalitetssikrede verktøy. BackerSkeie kan faget.

Ta kontakt

Ansvarlig rådgiver