Executive Assessment

Gjennom en Executive Assessment får våre klienter en uavhengig tredjepartsvurdering av en kandidat.

Behovet for dette kan være aktuelt hvis:

  • En intern kandidat er aktuell for en stilling
  • En ekstern kandidat man har kjennskap til er aktuell for en stilling
  • Det er fremskaffet flere kandidater og man trenger bistand for å kartlegge hvem som er best egnet

Les mer om Executive Search – lederrekruttering her.

Ansettelse av ny leder

BackerSkeie gjør en vurdering av om det foreligger en riktig «match» mellom stilling og kandidat. Det skal være en riktig rolle for kandidatens karrière og riktig kandidat for stillingen. Det er mange fallgruver ved ansettelse av en ny leder og kostnaden ved feilrekruttering er høy. Det er vår jobb å minimere denne risikoen.

Det gjør vi gjennom en Executive Assessment der vi kombinerer vår sektor- og funksjonskompetanse med en strukturert og faktabasert evaluering basert på fire steg:

  • Dybdeintervjuer med fokus på fakta, kompetanse og motivasjon
  • Referanseintervjuer
  • Evaluering av akademiske og profesjonelle resultater
  • Skriftlige oppgaver relatert til personlighet, analytiske evner og teamroller

Lederevaluering

En Executive Assessment gir et detaljert bilde av kandidaten, som vil kunne være nyttig i forbindelse med integrering og oppfølging i etterkant av ansettelsen.

Har du behov for en Executive Assessment?

Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ta kontakt

Uttalelser

Ansvarlig rådgiver