Executive Search – Lederrekruttering

Executive Search er BackerSkeies kjernekompetanse og hovedområde. Vi har et omfattende nettverk av ledere og eksperter som vi bringer inn i våre oppdrag, enten som kandidater, kilder eller referanser. Suksess for oss er når klient og kandidat sammen oppnår suksess.

Vi lytter og utfordrer

Våre Executive Search rådgivere har solid bransjekompetanse og funksjonsforståelse, og innhenter nødvendig informasjon om oppdraget gjennom en tett dialog med våre oppdragsgivere. Denne informasjonen struktureres ved hjelp av BackerSkeies velprøvde verktøy og metoder. Dette danner grunnlaget for søket etter den rette kandidaten.

Klienten vet hva behovet er – som rådgivere bistår vi med å utfordre og definere den beste løsningen.

Tilgang på de beste lederne

BackerSkeie har en posisjon i det norske Executive Search markedet som gjør at vi kommer i dialog med de rette kandidatene. Søket etter potensielle kandidater er en prosess preget av systematikk, kreativitet og omfattende analyser. Med utgangspunkt i vår bransjekunnskap gjør teamet en grundig analyse for å identifisere relevante miljøer, mulige kandidater og gode kilder.

Vi garanterer partene nødvendig konfidensialitet gjennom Executive Search prosessen. Gjennom strukturert arbeid finner og motiverer vårt analyse- og researchteam de riktige kandidatene.

Executive Search er BackerSkeies kjernekompetanse.

Ansettelse av en ny leder

Executive Search er BackerSkeies kjernekompetanse. Vi har som mål å finne riktig «match» mellom stilling og kandidat. Det skal være riktig rolle for kandidatens karriere og riktig kandidat for klientens organisasjon.

Det er mange fallgruver ved ansettelse av en ny leder og kostnaden ved feilrekruttering er høy. Det er vår jobb å minimere denne risikoen. Dette gjør vi ved å kombinere sektor- og funksjonskompetanse med en strukturert og faktabasert evaluering basert på fire steg:

  • Dybdeintervjuer med fokus på fakta, kompetanse og motivasjon
  • Referanseintervjuer
  • Evaluering av akademiske og profesjonelle resultater
  • Skriftlige oppgaver relatert til personlighet, analytiske evner og teamroller

Uavhengig evaluering av kandidater

Denne prosessen tilbys også som en egen tjeneste kalt Executive Assessment for oppdragsgivere som ønsker en uavhengig tredjepartsvurdering av en leder.

BackerSkeie er opptatt av at både klient og kandidat får oppfylt sine forventninger. For å sikre en best mulig integrering følger vi derfor opp både klient og ansatt kandidat regelmessig, samtidig som vi bygger grunnlaget for et langsiktig partnerskap med klient.

Har du behov for Executive Search – lederrekruttering?

Executive Search er BackerSkeies kjernekompetanse. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Executive Search er BackerSkeies kjernekompetanse.

Uttalelser

Ansvarlig rådgiver