Samfunnssektor

Offentlig og frivillig sektor har en sterk posisjon i Norge. De samlede utgiftene i offentlig sektor utgjør over 50 % av Norges BNP. I tillegg har organisasjonslivet og frivillig sektor har alltid stått sterkt i Norge.

Offentlig sektor er i endring og utvikling. Den akselererende teknologiske utviklingen i samfunnet øker forventningene til offentlige etaters løsninger, saksbehandlingstider og servicegrad.

Vi ser samtidig at flere organisasjoner har mer fokus på å levere på andre nøkkeltall enn de rent økonomiske.

Krav til fremtidens ledere i virksomheter med et tydelig samfunnsoppdrag

BackerSkeie har bred erfaring med rekruttering av ledere til offentlig sektor, og til organisasjoner og virksomheter med et klart samfunnsoppdrag.

Vi arbeider med oppdragsgivere i statlig sektor som departementer, statlige etater og statlig eide selskaper, i kommunal og fylkeskommunal sektor, og med organisasjoner i frivillig sektor, interesseorganisasjoner mv.

Vår brede kompetanse fra lederrekruttering i disse sektorene, har gitt oss god innsikt i offentlig forvaltning og styring, og ikke minst hva lederrollen her innebærer. Evnen til å forstå samfunnsoppdraget og hvordan man kan levere resultater på dette, er avgjørende for å lykkes som leder i både offentlig sektor og i organisasjonslivet.

Forståelse for hvordan man leder i en styringslinje der politikkutvikling kan legge premisser for samfunnsoppdraget, er en viktig kompetanse.

Digital transformasjon og økte effektivitets- og produktivitetskrav stiller endrede krav til ledere også i forvaltningen og i frivillig sektor.

Evnen til tydelig kommunikasjon og god interessenthåndtering er sentrale kompetanser.

Det stilles høye krav til faglig legitimitet til ledere i offentlig og/eller frivillig sektor. Faglig tyngde og relevans er sentralt, både internt som leder for ansatte med høy fagekspertise, og i utadrettet kommunikasjon mot offentligheten og andre interessenter.

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med lederrekruttering her.

Hvorfor velge BackerSkeie for din lederrekruttering?

Spesifikk bransjekompetanse: Gjennom rekruttering av en rekke ledere til offentlig og frivillig sektor har våre erfarne konsulenter opparbeidet betydelig ekspertise. BackerSkeie kan offentlig og frivillig sektor.

Plasseringsevne og nettverk: Vi har lang erfaring med å få de riktige kandidatene interessert på relevante vilkår. Vi har en sterk merkevare i markedet og et bredt nettverk av kandidater og informanter vi bringer inn i hvert oppdrag.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har over 15 års erfaring i markedet, og har gjennom det opparbeidet seg en robust og innovativ metodikk for rekruttering av ledere til klienter med høye krav. For å levere de beste kandidatene har vi en grundig prosess og benytter oss av kvalitetssikrede verktøy. BackerSkeie kan rekrutteringsfaget.

Ta kontakt

Ansvarlig rådgiver