Eiendom, bygg og anlegg

Eiendom, bygg og anlegg er bransjer som sysselsetter svært mange mennesker og som sikrer helt nødvendig infrastruktur i samfunnet, alt fra boliger til veier og jernbane.

Bransjen står nå overfor mange spennende utfordringer knyttet til blant annet bærekraft, digitalisering og endrede politiske rammebetingelser. Dette kombinert med forventet befolkningsvekst og høy investeringstakt fra offentlige myndigheter gir bransjen en spennende fremtid.

Selskapene som klarer å posisjonere seg for videre vekst gjennom å utnytte denne situasjonen vil bli vinnere på sikt. For å lykkes med dette trengs det gode ledere.

Utfordringer og muligheter

Eiendom, bygg og anlegg er i stor grad avhengig av det offentlige. Eiendomsbransjen er avhengig av at reguleringsplaner og byggesaker behandles og går gjennom. Bygg og anleggsbransjen er i stor grad avhengig av offentlige kontrakter, og at eiendoms- og boligprosjekter igangsettes.

Dette gjør at det offentlige i stor grad setter rammevilkårene for disse bransjene. Dette kan gi bransjen en viss forutsigbarhet og stabilitet, men det kan samtidig også by på utfordringer.

Bransjene er også avhengige av dyktige medarbeidere. I tillegg til maskiner og materialer er mennesker en essensiell del av selskapenes ressurser som er nødvendige for å få fullført prosjektene. I Norge, som er et høykostland, er dette utfordrende.

Dette kombinert med stor etterspørsel etter arbeidskraft til bransjen har gjort at det også i stor grad benyttes utenlandske arbeidere for å få nok arbeidskraft.

For eiendomsbransjen er tilgang på tomter og høye byggekostnader to sentrale utfordringer. Særlig i sentrale strøk er tilgang på tomter vanskelig, og dette gir høye priser som stiller krav til god lønnsomhet i prosjektet for øvrig.

Samtidig møter enkelte deler av bransjen, eksempelvis handelseiendom, lavere etterspørsel på grunn av økt netthandel.

Det blir også spennende å se hvordan Covid-19 vil påvirke etterspørselen etter kontor- og hotelleiendom på lengre sikt.

Krav til fremtidens ledere

Ledere innen eiendom, bygg og anlegg må være forretningsorienterte, samarbeidsfokuserte, strategiske og evne å benytte moderne teknologi til å optimere resultatene samtidig som bærekraftig utvikling blir ivaretatt. Det å finne og utvikle muligheter, samt evnen til å posisjonere eget selskap, er viktig.

Ledere må også evne å håndtere til dels kompliserte verdikjeder. Det kan være mange ulike underleverandører og mange ulike ansatte som må koordineres rett for å sikre maksimal utnyttelse av de tilgjengelige ressursene.

Det er også en fordel med ledere i bransjen som har en forståelse for hvordan det offentlige påvirker deres posisjon, gitt at bransjene er helt avhengige av offentlige kontrakter eller at reguleringsprosesser har tilstrekkelig fremdrift.

BackerSkeie har lang og bred erfaring med rekruttering av ledere til eiendom, bygg og anlegg. Vi jobber blant annet med:

  • Eiendomsbesittere
  • Eiendomsutviklere
  • Eiendomsmeglere og tjenesteytere
  • Entreprenører – bygg
  • Entreprenører – anlegg
  • Byggevareprodusenter og -leverandører

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med lederrekruttering her.

Hvorfor velge BackerSkeie for din lederrekruttering?

Spesifikk bransjekompetanse: Gjennom rekruttering av en rekke ledere til eiendom, bygg og anlegg har våre erfarne konsulenter opparbeidet betydelig ekspertise. BackerSkeie kan bransjen.

Plasseringsevne og nettverk: Vi har lang erfaring med å få de riktige kandidatene interessert på relevante vilkår. Vi har en sterk merkevare i markedet og et bredt nettverk av kandidater og informanter vi bringer inn i hvert oppdrag.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har over 15 års erfaring i markedet, og har gjennom det opparbeidet seg en robust og innovativ metodikk for rekruttering av ledere til klienter med høye krav. For å levere de beste kandidatene har vi en grundig prosess og benytter oss av kvalitetssikrede verktøy. BackerSkeie kan rekrutteringsfaget.

Ta kontakt

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

– Det å tenke bærekraft må bli en del av selskapets DNA

Mustad Eiendom har i flere år valgt å spille en aktiv rolle når det kommer til å skape en bærekraftig byggenæring. Når de nå bygger fremtidens byområde i Lilleakerbyen, må bærekraftstiltak og målsettinger omsettes fra teori til praksis.