Consumer og retail

Sektoren omfatter både dagligvare, faghandel, logistikk og leverandørindustrien. Bransjens store mulighet, men også store utfordring, er digitalisering. Netthandel, kundereiser, produktinformasjon, transport og logistikk er alle viktige områder som påvirkes av digitale løsninger.

Selskapene som skal lykkes, må ha evne til å tilpasse seg den stadig endrede kundeadferden. For å klare dette trenger næringen dyktige ledere.

Både utfordringer og muligheter

Nye løsninger gir helt nye muligheter for å drive målrettet markedsføring og tilpasset kundeopplevelse til hver enkelt kunde.

Mange nye aktører angriper etablerte selskaper med rene netthandelsløsninger. Etablerte selskaper som ofte er rigget for butikkhandel står overfor det store valget – skal det satses på nett eller butikk? Eller går det an å gjøre begge deler?

Det sentrale er å legge til rette for en best mulig kundereise. Noen kunder ønsker å shoppe fra sofaen, andre trives best ved å gå i lokale butikker, mens andre heller besøker større kjøpesentre.

En sentral utfordring ved den delen av bransjen som driver salg fra butikk er butikkledelse. Det å sikre en god butikkledelse er særlig viktig for å sikre eksisterende kundebaser.

Store deler av bransjen driver på lave marginer som følge av svært sterk konkurranse. Det er derfor helt avgjørende å holde et så lavt kostnadsnivå som mulig, samtidig som man tilbyr de beste kundeopplevelsene, de beste produktene og den mest effektive leveransekjeden.

En betydelig endring i bransjen de senere årene er kundenes tilgang på informasjon. Kundene har nå større muligheter både til å sjekke priser og produktinformasjon før de kjøper. Dette gir både utfordringer og muligheter for bransjen. Dette nødvendiggjør kompetanse hos de ansatte som ofte må kunne besvare mer opplyste kunders spørsmål som en del av kjøpsprosessen.

Lager, logistikk og transport er for mange selskaper viktig. Her er «last mile»-problematikken sentral. Hvordan skal man få distribuert produktene til kjøper på billigste og raskeste måte? I et land med spredt bosetning og begrenset befolkning, som Norge, er dette særlig viktig.

Mange selskaper har i dag mer automatiserte løsninger både innenfor lager, logistikk og transporttjenester. Dette er ofte dyrt, men kan likevel være avgjørende for fremtidig lønnsomhet.

Krav til fremtidens ledere

Ledere i consumer og retailbransjen må forstå markedet de opererer i, og kunne sette seg inn i kundenes behov. Det blir stadig viktigere å utvikle gode kundereiser, og de selskapene som utvikler de beste kundereisene vil også være fremtidens vinnere i bransjen.

Dette krever nytenkende ledere som evner å se kundens behov, og som har kreativitet nok til å skape den best mulige kundereisen for hver enkelt kunde. Dette inkluderer også forståelse for hvordan teknologi kan tas i bruk for å hjelpe til i alle prosesser. Alt fra innkjøp, til lagerstyring, transport, salgsprosess og mersalg.

En viktig del av denne forståelsen er også forståelse for eget selskaps posisjon, kundesegmenter og konkurransesituasjon. Ledere som raskt evner å omstille seg basert på god analytisk og strategisk forståelse vil ofte lykkes godt.

Vi ser også i flere selskaper at internasjonal erfaring eller kunnskap kan være viktig, i den grad stadig flere selskaper opererer i en global hverdag med både kunder og leverandører fra andre land og markeder.

BackerSkeie har lang og bred erfaring med rekruttering av ledere til consumer og retail. Vi jobber blant annet med klienter og stillinger innen:

  • FMCG – dagligvare
  • Faghandel
  • Storkjøkken/servering
  • Hotell
  • Netthandel – den digitale kundereisen
  • Logistikk
  • Supply Chain – automasjon, distribusjon/transport

BackerSkeie har erfarne konsulenter som selv har ledererfaring fra flere av disse områdene.

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med lederrekruttering her.

Hvorfor velge BackerSkeie for din lederrekruttering?

Spesifikk bransjekompetanse: Gjennom rekruttering av en rekke ledere til consumer og retail har våre erfarne konsulenter opparbeidet betydelig ekspertise. BackerSkeie kan bransjen.

Plasseringsevne og nettverk: Vi har lang erfaring med å få de riktige kandidatene interessert på de rette forutsetningene. Vi har en sterk merkevare i markedet og et bredt nettverk av kandidater og informanter vi bringer inn i hvert oppdrag.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har over 15 års erfaring i markedet, og har gjennom det opparbeidet seg en robust og innovativ metodikk for rekruttering av ledere til klienter med høye krav. For å levere de beste kandidatene har vi en grundig prosess og benytter oss av kvalitetssikrede verktøy. BackerSkeie kan rekrutteringsfaget.

Ta kontakt

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

– Det vil være helt avgjørende å snu fra et produktfokus til et verdifokus

Tross en markant økning i netthandelen gjennom koronaperioden, tror ikke Anette Juel Knudtzon at utviklingen i markedet varsler de fysiske butikkenes død. Dale of Norway-direktøren mener i stedet at et helt annet skifte blant forbrukerne vil være definerende for merkevarenes og detaljhandelens fremtid.

– Bærekraftstiltak kan ikke bare være luftige visjoner

ASKO har i løpet av det siste tiåret markert seg som en ledende aktør på klimatiltak og bærekraft i norsk næringsliv. Styreleder Torbjørn Johannson mener nøkkelen til utvikling er å sette konkrete og gjennomførbare mål, med tung forankring i toppledelsen og styret.

Dette er SATS-direktørens viktigste råd og refleksjoner om ledelse i krisesituasjoner

11. mars 2020 satt administrerende direktør Sondre Gravir i møte med resten av toppledelsen i SATS. Temaet var koronaviruset, og rundt kl. 20 på kvelden falt avgjørelsen: Treningssentrene skulle forbli åpne. Neste morgen var likevel samtlige av SATS’ 250 sentre i Norge, Sverige, Danmark og Finland stengt.