Økonomidirektør

En kompetent og profesjonell økonomidirektør og økonomifunksjon leverer betydelig verdiskaping til sin virksomhet. Evnen til å regne gjennom konsekvensene av strategiske beslutninger er en kritisk kapasitet, enten det gjelder kapitalisering, investeringer eller drift.

Gode prognoser og scenarioanalyser streker opp ledelsens handlingsrom. En moderne økonomifunksjon bidrar aktivt inn i selskapets utvikling og viktige strategidiskusjoner.

Hvordan skal vi få finansiert de planlagte investeringene? Hvordan kan vi aktivt forbedre selskapets lønnsomhet og sikre topplinjevekst? En moderne økonomidirektør må ha evne og kapasitet til å forstå virksomheten som helhet og kunne bidra til forbedringer basert på dette.

En god økonomidirektør er ofte topplederens høyre hånd, og bidrar samtidig aktivt inn i styrerommet og i dialog med eierne.

Flere eiermiljøer setter særlig store krav til økonomidirektøren og økonomifunksjonen i selskapet. Flere eiermiljøer ønsker også direkte rapporteringslinjer fra økonomidirektør, og ikke bare til toppleder.

Økonomifunksjonen må selvsagt også fortsatt levere solid på regnskap, rapportering og overholde regulatoriske krav. Dette gjelder særlig for selskaper som er på børs.

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med lederrekruttering her.

Hvorfor velge BackerSkeie for din lederrekruttering?

Spesifikk bransje- og funksjonskompetanse: Gjennom rekruttering av en rekke økonomiledere innen ulike bransjer har våre erfarne konsulenter opparbeidet betydelig ekspertise på rekruttering til økonomiroller i din bransje.

Plasseringsevne og nettverk: Vi har lang erfaring med å få de riktige kandidatene interessert på relevante vilkår. Vi har en sterk merkevare i markedet og et bredt nettverk av kandidater og informanter vi bringer inn i hvert oppdrag.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har over 15 års erfaring, og har gjennom det opparbeidet seg en robust og innovativ metodikk for rekruttering av økonomiledere til klienter med høye krav. For å levere de beste kandidatene har vi en grundig prosess og benytter oss av kvalitetssikrede verktøy. BackerSkeie kan faget.

Ta kontakt

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

Hva kjennetegner en moderne CFO?

Fra en litt bortgjemt rolle et sted i lederhierarkiet har CFO-en vokst frem som en av selskapets viktigste ressurser. Et større fokus på vekst og verdiskapning byr på mange muligheter, men stiller også høyere krav til personen som skal fylle den sentrale rollen.