HR-direktør

Det er menneskene som skaper resultatene. En HR-funksjon som sikrer at selskapet har de beste lederne og medarbeiderne, og får frem det beste i hver enkelt, er derfor svært viktig.

De beste HR-direktørene jobber med de viktigste forretningsmessige utfordringene, og sikrer kvalitet og kompetanse inn i disse prosessene.

De har solid forståelse for strategi, og er aktive diskusjonspartnere i ledergruppen når det kommer til hvordan de menneskelige ressursene best mulig kan utnyttes for å sikre selskapet resultater. For å klare dette er det også viktig med høy analytisk kapasitet.

Det å ha en bred verktøykasse som HR-direktør er helt avgjørende. De beste HR-direktørene er opptatt av å hjelpe organisasjonen til å nå forretningsmessige mål på topplinje og bunnlinje, og evner å bruke HR-virkemidler for å øke inntektene eller senke kostnadene.

Gjennom slik kompetanse blir raskt HR en verdifull sparringspartner, og en viktig del av en ledergruppe.

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med lederrekruttering her.

Hvorfor velge BackerSkeie for din lederrekruttering?

Spesifikk bransje- og funksjonskompetanse: Gjennom rekruttering av en rekke HR-ledere innen ulike bransjer har våre erfarne konsulenter opparbeidet betydelig ekspertise på rekruttering til HR-roller i din bransje.

Plasseringsevne og nettverk: Vi har lang erfaring med å få de riktige kandidatene interessert på relevante vilkår. Vi har en sterk merkevare i markedet og et bredt nettverk av kandidater og informanter vi bringer inn i hvert oppdrag.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har over 15 års erfaring, og har gjennom det opparbeidet seg en robust og innovativ metodikk for rekruttering av HR-ledere til klienter med høye krav. For å levere de beste kandidatene har vi en grundig prosess og benytter oss av kvalitetssikrede verktøy. BackerSkeie kan faget.

Ta kontakt

Ansvarlig rådgiver