Bærekraftsdirektør

Bærekraft og ESG er noe som påvirker alle selskaper og bransjer. Mange selskaper ønsker å ha en egen bærekraftsdirektør som har et særlig ansvar for dette i selskapet.

Bærekraftsdirektør er for mange selskaper en helt ny funksjon.

Vi ser også store forskjeller i hvordan ulike selskaper velger å bruke denne ressursen sin bærekraftsdirektør, hvilket nivå i organisasjonen vedkommende sitter og ikke minst ulike fullmakter og ulike porteføljer av ansvarsområder.

De kanskje to mest vanlige organiseringene er enten å ha en bærekraftsdirektør som arbeider mest med PR og kommunikasjon, og har ansvaret for kommunikasjon internt og eksternt rundt bærekraft, samt samordning av eksisterende arbeid og innsats på bærekraftsområder. For enkelte selskaper som allerede gjør et betydelig bærekraftsarbeid kan dette være en god løsning.

Likevel ser vi at de selskapene som lykkes best har en annen organisering og tilnærming rundt en bærekraftsdirektør. I disse selskapene er ressursen ofte organisert like mye som en direktør for strategi og forretningsutvikling, og som jobber tett med hele ledergruppen på et overordnet og strategisk nivå.

Her vil en slik rolle kunne gi en stor merverdi når det kommer til å utvikle strategier og forretningsmodeller for selskapet inn i en ny tid, der bærekraft og ESG er helt sentralt for å lykkes.

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med lederrekruttering her.

Hvorfor velge BackerSkeie for din lederrekruttering?

Spesifikk bransje- og funksjonskompetanse: Gjennom rekruttering av en rekke bærekraftsdirektører innen ulike bransjer har våre erfarne konsulenter opparbeidet betydelig ekspertise på rekruttering til denne type roller i din bransje.

Plasseringsevne og nettverk: Vi har lang erfaring med å få de riktige kandidatene interessert på relevante vilkår. Vi har en sterk merkevare i markedet og et bredt nettverk av kandidater og informanter vi bringer inn i hvert oppdrag.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har over 15 års erfaring, og har gjennom det opparbeidet seg en robust og innovativ metodikk for rekruttering av bærekraftsledere til klienter med høye krav. For å levere de beste kandidatene har vi en grundig prosess og benytter oss av kvalitetssikrede verktøy. BackerSkeie kan faget.

Ta kontakt

Ansvarlig rådgiver