Bjørnar Skas

Bjørnar Skas

Managing Partner

Bjørnar Skas

Managing Partner

Bjørnar Skas er Managing Partner og leder vår virksomhet i Norge. Han har over 20 års erfaring innenfor ledelse og organisasjonsutvikling, både som linjeleder og som rådgiver.

Bjørnar har en bred bransjeerfaring, både fra privat og offentlig sektor. Han har erfaring innen industri, professional services, retail, samferdsel, offentlig forvaltning, bank og forsikring.

Bjørnar har tidligere ledet rådgivningsenheten til EY i Norge innenfor ledelse, organisasjon, endring og HR. Der har han bistått en rekke store norske virksomheter med større endrings- og organisasjonsutviklingsprosesser, og vært rådgiver for et større antall ledere.

Han har en Master Black Belt i Lean og har støttet en rekke virksomheter med forbedring av sine kjerne- og støtteprosesser. Dette har gitt Bjørnar en dyp funksjonell innsikt i en rekke bransjer og funksjoner. Bjørnar har også lang erfaring fra norsk og internasjonal industri. Han har sittet i ledergruppen i 2 ulike internasjonale industriselskap. Her var han med på å bygge opp lederutviklingsprogrammet innen produksjon for et stort norsk merkevarekonsern.

Bjørnar har sivilingeniør-utdanning fra NTNU og bedriftsøkonomi fra BI Oslo.

Lederinnsikt fra Bjørnar Skas

GreatPeople vil være landets raskest voksende rekrutteringsselskap i 2023

BackerSkeies nye søsterselskap skal dekke et stadig økende behov for dyktige og kompetente spesialister og fagledere.

Bjørnar Skas skal styrke BackerSkeies posisjon i markedet ytterligere

15. august startet Bjørnar Skas (46) som ny Managing Partner i BackerSkeie. Han tar over etter Knut Ole Tande, som etter 4,5 år går over i en rolle som Equity Partner i selskapet. – Vi er svært godt fornøyd både med nyansettelsen, og at Tande fortsetter i selskapet, sier styreleder Cato Backer.