PR- og kommunikasjons-
direktør

PR- og kommunikasjonsdirektører kan i dag ofte ha en bred rolle. Det innebefatter gjerne ansvar for intern kommunikasjon, myndighetskontakt, påvirkningsarbeid, ekstern kommunikasjon mot media og offentlighet, og merkevarebygging.

Kommunikasjon, merkevarebygging og markedsføring henger i dag tett sammen. Ekstern kommunikasjon handler først og fremst om å bygge en posisjon og en merkevare for selskapet. Grensen mellom kommunikasjon og markedsføring er derfor stadig mer utflytende.

PR- og kommunikasjonsroller innebærer derfor ikke lenger kun journalistisk arbeid, det innebærer minst like mye helhetlig arbeid knyttet til merkevare- og omdømmebygging.

Det er derfor viktig å tenke bredt når man rekrutterer PR- og kommunikasjonsdirektører. De skal fungere godt på det operative kommunikasjonsarbeidet, samtidig som de skal ha et helhetsblikk og kunne fungere på et mer overordnet nivå knyttet til merkevare- og omdømmebygging.

De senere årene har vi også sett en stadig mer kompleks hverdag innen PR og kommunikasjon. Fake news, sosiale medier og ikke minst økte krav fra kunder og øvrige omgivelser knyttet til bærekraft, samfunnsansvar osv. har gjort rollen både viktigere og vanskeligere.

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med lederrekruttering her.

Hvorfor velge BackerSkeie for din lederrekruttering?

Spesifikk bransje- og funksjonskompetanse: Gjennom rekruttering av en rekke PR- og kommunikasjonsledere innen ulike bransjer har våre erfarne konsulenter opparbeidet betydelig ekspertise på rekruttering til PR- og kommunikasjonsroller i din bransje.

Plasseringsevne og nettverk: Vi har lang erfaring med å få de riktige kandidatene interessert på relevante vilkår. Vi har en sterk merkevare i markedet og et bredt nettverk av kandidater og informanter vi bringer inn i hvert oppdrag.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har over 15 års erfaring, og har gjennom det opparbeidet seg en robust og innovativ metodikk for rekruttering av PR- og kommunikasjonsledere til klienter med høye krav. For å levere de beste kandidatene har vi en grundig prosess og benytter oss av kvalitetssikrede verktøy. BackerSkeie kan faget.

Ta kontakt

Ansvarlig rådgiver