Maria Brevik

Maria har erfaring fra flere ulike bransjer, blant annet telecom, professional services og helse, og bistår klienter med rekruttering av ledere innen et bredt spekter av funksjoner, som IT, forretningsutvikling, HR og økonomi.

Employer branding og prosjektledelse er også områder hun har bred erfaring fra.

Maria er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Anne Qvenild

Anne har hatt tidligere jobbet med Executive Search i et Nordisk search selskap, ledet rekrutteringsdivisjonen i et av de ledende rekrutteringsselskapene innenfor økonomi og finans, og har vært HR manager i et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap.

Anne er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med mellomfag i psykologi fra Universitetet i Oslo.

Fredrik Jore

Tett på toneangivende klienter gjennom mange år innen Executive Search og rekruttering har jeg de siste årene fulgt ESG som megatrend tett. Min ambisjon er å bistå våre klienter i å ta steget fra store ambisjoner til å operasjonalisere deres strategi gjennom tydelig rådgivning og rekruttering av de beste lederne og styremedlemmene.

Fredrik har til sammen 10 års erfaring fra Executive Search og rekruttering. Han startet sin karriere som Researcher og tilbragte de fem første årene i to internasjonale Executive Search-selskaper. De siste årene har han vært partner og vært med på å videreutvikle et Oslo-basert searchselskap. Han har ofte bistått klienter med rekruttering av ledere med ny kompetanse i forbindelse med større endringer. Han har omfattende oppdragserfaring fra mellomstore og store konsern, samt private equity- porteføljeselskap hvor han har rekruttert et bredt spekter av toppledere med helt eller delt resultatansvar, samt strategiske spesialistfunksjoner.

Fredrik har Bachelor innen markedsføring og en Master i Organisasjonspsykologi og ledelse fra Handelshøyskolen BI.

Are K. Skeie

Han leder BackerSkeies team innenfor bank, finans, forsikring og eiendom. I tillegg bistår han klienter i offentlig sektor, eiendom, bygg og anlegg, og industri med executive search, assessments og management assessments.

Min største glede og motivasjon er å gi klienter et luksusproblem med å måtte velge mellom flere toppkvalifiserte kandidater.

Are har arbeidet med rådgivning innen risk management i en tysk investeringsbank og som forretningsutvikler og salgsleder i Norsk-Tysk Handelskammer, med et særlig ansvar for rådgivning av norske eksportbedrifter. Han var salgsleder i et norsk høyteknologisk medieselskap med banebrytende søketeknologi.

Are er utdannet siviløkonom ved universitetet i Köln. Han har norsk som morsmål og snakker i tillegg flytende engelsk og tysk.

Alexander Huun

Alexander jobber med rekruttering av styremedlemmer og toppledere, og gjennomføring av styre- og ledergruppeevalueringer.

Den viktigste oppgaven til enhver organisasjon er å sikre de best tenkelige talentene til kritiske oppgaver. Det starter på toppen.

Alexander har vært divisjonsdirektør i en stor norsk bank, sittet i ledergruppen i et anerkjent konsulentselskap og innehatt lederstillinger i mekanisk og farmasøytisk industri. Han har til sammen mer enn 20 års erfaring som leder og prosjektleder, og har internasjonal erfaring fra arbeid i 16 forskjellige land.

Alexander er utdannet innen økonomi og administrasjon og har en MBA fra Heriot-Watt University i Skottland.

Ann-Kristin Nyrønning

Dette omfatter bl.a. statlig sektor, forsknings-, utdannings- og kunnskapssektoren, samt interesseorganisasjoner. Videre bistår hun klienter innenfor bl.a. teknologi og media, retail og tjenesteytende næringer med executive search, assessments og management assessments. Ann-Kristin er i dag en av landets mest anerkjente hodejegere innenfor samfunnssektoren.

Hun har tidligere lang erfaring fra consulting, research og analyse i norsk og internasjonal sammenheng, blant annet fra Innovasjon Norge og CapGemini. Hun har ledet internasjonale prosjekter og analyser for norske eksportbedrifter, og vært fagsjef i NHO.

Ann-Kristin er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med grunnfag i idéhistorie fra Universitetet i Oslo. Hun har norsk som morsmål og snakker engelsk og italiensk.

Rolf Kåre Nilsen

Han leder BackerSkeies team innenfor consumer og retail, og bistår i tillegg klienter innen områdene finans, offentlig sektor og industri med både executive search, management assessments og styrerådgivning. Rolf Kåre er i dag en pålitelig og solid rådgiver for en rekke store norske selskaper og deres toppledere.

Hvis du innser at ingen bransjer, selskaper eller stillinger er like, vil du forstå verdien av gode og grundige rekrutteringsprosesser som helt avgjørende for å lykkes.

Rolf Kåre har selv lang lederfaring både som mellom- og toppleder hos en ledende leverandør til bygg- og anleggsindustrien, som administrerende direktør i norsk og internasjonalt orientert selskap i teknologisektoren og som Managing partner i anerkjent konsulentselskap. Han har også erfaring fra å lede nominasjonskomiteer i børsnoterte selskaper.

Rolf Kåre er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Trygve Langholm

Trygve leder BackerSkeies team innen IT, telekom og media, og bistår i tillegg klienter innen teknologi, profesjonelle tjenester og industri med både executive search, assessments og management assessments.

Man skal velge sin leder med omhu.

Trygve har over 20 års erfaring fra salg og lederstillinger i internasjonale IT- og konsulentselskaper. Han har bl.a. vært partner i Accenture, administrerende direktør for Cambridge Technology Partners i Norge og divisjonsdirektør i EDB Business Partner. Han har utdannet seg og tjenestegjort som kryptograf i Forsvaret. Dette gjør at Trygve har bred kompetanse og er en av konsulentene med sterkest nettverk innenfor informasjonsteknologi, cyber security og consulting.

Trygve er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Jon Erling Tenvik

I tillegg bistår han klienter innen finans, offentlig sektor og teknologi med executive search, assessments, management assessments og styrerådgivning.

Jon Erling har bred lederfaring gjennom lederstillinger innen kapitalforvaltning og corporate finance hos Handelsbanken, Storebrand og Morgan Stanley International. I flere år ledet han et større privateid shipping- og investeringsselskap. Jon Erling har også bred erfaring fra styrerommet, gjennom ulike styreroller i selskaper innen maritime sektor, IT og kapitalforvaltning.

Jon Erling er utdannet ved Sjøkrigsskolens operative linje og har en MBA fra INSEAD. Han har lederutdanning fra Stanford Graduate School of Business og har gjennomført Forsvarets Høgskole og NATO Defence College. Han har norsk som morsmål og snakker i tillegg flytende engelsk og fransk.

Cato Backer

Cato har over 20 års erfaring innen executive search og er en preferert rådgiver for klienter både med norsk og internasjonalt fokus. Han bistår i dag klienter i sektorene industri, energi, teknologi, profesjonelle tjenester og consumer med både executive search, management assessments og styrerådgivning.

Rekruttering er kanskje det mest strategiske en leder gjør. Vår oppgave er å finne bedre kandidater enn noen andre.

Cato etablerte BackerSkeie i 2004 med en ambisjon om å bli en ledende aktør i bransjen og skape verdier for klientene ved å sørge for bedre ledelse. Slik ble BackerSkeie et ledende fagmiljø innen executive search og styrerådgivning i Norge. Cato har også en bred erfaring fra media, kommunikasjon og konsulenttjenester, hvor han har hatt ulike lederroller, blant annet som CEO i en mediebedrift.

Han er utdannet siviløkonom med en Master of Business and Economics fra universitetet i Köln i Tyskland. Cato har norsk som morsmål og snakker i tillegg flytende engelsk og tysk.