Alisdair Munro

Klientene til Alisdair har særlig vært innen sektorene IT/telekom/media, consumer & retail, profesjonelle tjenester og industri. I tillegg har han fokusert på stillinger som CIO, CTO, CISO / CSO, CDO, CHRO og Juridisk direktør på tvers av alle bransjer.

I 2020 bistod Alisdair S/he Community med et mentorprogram for fremtidens kvinnelige toppledere.

Han har over 30 års internasjonal ledererfaring innen sektorer som consulting, teknologi, transport/logistikk samt næringspolitikk som bl.a. Administrerende direktør, HR-direktør og Salgs-/Markedsdirektør.

Tidligere har Alisdair bl.a. vært Direktør for kunnskap og teknologi i Hovedorganisasjonen Virke og han har også innehatt flere lederroller i selskaper som Tandberg, DHL, US West, TMP (en Telenor spin-off), Heidrick & Struggles og Korn Ferry – begge de to sistnevnte også som leder av teknologisektoren i Norge. Han har jobbet/bodd i flere land i Vest Europa, Øst Europa, Afrika og Sentral Asia, i tillegg til å ha vokst opp i flere land i Europa og Asa. Etter flere år i internasjonale lederroller er Alisdair flytende i både tysk og russisk i tillegg til å ha to morsmål (norsk og engelsk).

Alisdair er utdannet Siviløkonom fra University of Stirling, Skottland.

Hanne Elisabeth Hagen

Hanne har bred erfaring med organisasjonsdesign, M&A, etablering- og gjennomføring av HR strategi, endringsledelse, re-struktureringer og innplasseringsprosesser. Hanne har jobbet hos et internasjonalt rekrutterings- og rådgivningsselskap og har omfattende erfaring med C-level og Board rekruttering og lederevalueringsprosesser i børsnoterte selskaper.

De siste årene har hun vært HR-Direktør og sittet i Konsernledelsen i Komplett ASA, tidligere har hun erfaring som HR-Direktør i FMCG bransjen og fra PwC som rådgiver.

Hanne er utdannet siviløkonom fra CERAM Business School (MSc) og Heriot Watt University (BSc).

Bjørnar Skas

Bjørnar har en bred bransjeerfaring, både fra privat og offentlig sektor. Han har erfaring innen industri, professional services, retail, samferdsel, offentlig forvaltning, bank og forsikring.

Bjørnar har tidligere ledet rådgivningsenheten til EY i Norge innenfor ledelse, organisasjon, endring og HR. Der har han bistått en rekke store norske virksomheter med større endrings- og organisasjonsutviklingsprosesser, og vært rådgiver for et større antall ledere.

Han har en Master Black Belt i Lean og har støttet en rekke virksomheter med forbedring av sine kjerne- og støtteprosesser. Dette har gitt Bjørnar en dyp funksjonell innsikt i en rekke bransjer og funksjoner. Bjørnar har også lang erfaring fra norsk og internasjonal industri. Han har sittet i ledergruppen i 2 ulike internasjonale industriselskap. Her var han med på å bygge opp lederutviklingsprogrammet innen produksjon for et stort norsk merkevarekonsern.

Bjørnar har sivilingeniør-utdanning fra NTNU og bedriftsøkonomi fra BI Oslo.

Maria Brevik

Maria har erfaring fra flere ulike bransjer, blant annet telecom, professional services og helse. Hun bistår klienter med rekruttering av ledere innen et bredt spekter av funksjoner, som IT, forretningsutvikling, HR og økonomi.

Employer branding og prosjektledelse er også områder hun har bred erfaring fra.

Maria har siviløkonom-utdannelse fra Handelshøyskolen BI.

Fredrik Jore

Tett på toneangivende klienter gjennom mange år innen Executive Search og rekruttering har jeg de siste årene fulgt ESG som megatrend tett. Min ambisjon er å bistå våre klienter i å ta steget fra store ambisjoner til å operasjonalisere deres strategi gjennom tydelig rådgivning og rekruttering av de beste lederne og styremedlemmene.

Fredrik har til sammen 10 års erfaring fra Executive Search og rekruttering. Han startet sin karriere som Researcher og tilbragte de fem første årene i to internasjonale Executive Search-selskaper. De siste årene har han vært partner og vært med på å videreutvikle et Oslo-basert searchselskap. Han har ofte bistått klienter med rekruttering av ledere med ny kompetanse i forbindelse med større endringer. Han har omfattende oppdragserfaring fra mellomstore og store konsern, samt private equity- porteføljeselskap hvor han har rekruttert et bredt spekter av toppledere med helt eller delt resultatansvar, samt strategiske spesialistfunksjoner.

Fredrik har Bachelor innen markedsføring og en Master i Organisasjonspsykologi og ledelse fra Handelshøyskolen BI.

Are K. Skeie

Han leder BackerSkeies team innenfor bank, finans, forsikring og eiendom. I tillegg bistår han klienter i offentlig sektor, eiendom, bygg og anlegg, og industri med executive search, assessments og management assessments.

Min største glede og motivasjon er å gi klienter et luksusproblem med å måtte velge mellom flere toppkvalifiserte kandidater.

Are har arbeidet med rådgivning innen risk management i en tysk investeringsbank og som forretningsutvikler og salgsleder i Norsk-Tysk Handelskammer, med et særlig ansvar for rådgivning av norske eksportbedrifter. Han var salgsleder i et norsk høyteknologisk medieselskap med banebrytende søketeknologi.

Are har siviløkonom utdannelse fra universitetet i Köln. Han har norsk som morsmål og snakker i tillegg flytende engelsk og tysk.

Alexander Huun

Alexander jobber med rekruttering av styremedlemmer og toppledere, og gjennomføring av styre- og ledergruppeevalueringer.

Den viktigste oppgaven til enhver organisasjon er å sikre de best tenkelige talentene til kritiske oppgaver. Det starter på toppen.

Alexander har vært divisjonsdirektør i en stor norsk bank. I tillegg har han sittet i ledergruppen i et anerkjent konsulentselskap og innehatt lederstillinger i mekanisk og farmasøytisk industri. Han har til sammen mer enn 20 års erfaring som leder og prosjektleder, og har internasjonal erfaring fra arbeid i 16 forskjellige land.

Alexander har utdannelse innen økonomi og administrasjon og har en MBA fra Heriot-Watt University i Skottland.

Ann-Kristin Nyrønning

Dette omfatter bl.a. statlig sektor, forsknings-, utdannings- og kunnskapssektoren, samt organisasjoner. Videre bistår hun klienter innenfor bl.a. teknologi og media, retail og tjenesteytende næringer med executive search, assessments og management assessments. Ann-Kristin er i dag en av landets mest anerkjente hodejegere innenfor samfunnssektoren.

Hun har tidligere lang erfaring fra consulting, research og analyse i norsk og internasjonal sammenheng, blant annet fra Innovasjon Norge og CapGemini. Hun har ledet internasjonale prosjekter og analyser for norske eksportbedrifter, og vært fagsjef i NHO.

Ann-Kristin er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med grunnfag i idéhistorie fra Universitetet i Oslo. Hun har norsk som morsmål og snakker engelsk og italiensk.

Rolf Kåre Nilsen

Rolf Kåre Nilsen leder BackerSkeies team innenfor consumer og retail. Han bistår i tillegg klienter innen områdene finans, offentlig sektor og industri med både executive search, management assessments og styrerådgivning. Rolf Kåre er i dag en pålitelig og solid rådgiver for en rekke store norske selskaper og deres toppledere.

Hvis du innser at ingen bransjer, selskaper eller stillinger er like, vil du forstå verdien av gode og grundige rekrutteringsprosesser som helt avgjørende for å lykkes.

Rolf Kåre har selv lang lederfaring både som mellom- og toppleder hos en ledende leverandør til bygg- og anleggsindustrien, som administrerende direktør i norsk og internasjonalt orientert selskap i teknologisektoren og som Managing partner i anerkjent konsulentselskap. Han har også erfaring fra å lede nominasjonskomiteer i børsnoterte selskaper.

Rolf Kåre er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Trygve Langholm

Trygve leder BackerSkeies team innen IT, telekom og media. I tillegg bistår han klienter innen teknologi, profesjonelle tjenester og industri. Han jobber både med executive search, assessments og management assessments.

Man skal velge sin leder med omhu.

Trygve har over 20 års erfaring fra salg og lederstillinger i internasjonale IT- og konsulentselskaper. Han har bl.a. vært partner i Accenture, administrerende direktør for Cambridge Technology Partners i Norge og divisjonsdirektør i EDB Business Partner. Han har utdannet seg og tjenestegjort som kryptograf i Forsvaret. Dette gjør at Trygve har bred kompetanse og er en av konsulentene med sterkest nettverk innenfor informasjonsteknologi, cyber security og consulting.

Trygve er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).