Utlyste stillinger

BackerSkeie har til enhver tid en rekke executive search-oppdrag som ikke er synlige i markedet, i tillegg til eventuelle annonserte stillinger i både offentlig og privat sektor.

Hvis du ikke ser en passende stilling for deg under, kan du sende inn en generell søknad og laste opp din CV her.