Cato Backer

Cato har over 20 års erfaring innen executive search og er en preferert rådgiver for klienter både med norsk og internasjonalt fokus. Han bistår i dag klienter i sektorene industri, energi, teknologi, profesjonelle tjenester, og consumer med både executive search, management assessments og styrerådgivning.

Rekruttering er kanskje det mest strategiske en leder gjør. Vår oppgave er å finne bedre kandidater enn noen andre.

Cato etablerte BackerSkeie i 2004, med en ambisjon om å bli en ledende aktør i bransjen og skape verdier for klientene ved å sørge for bedre ledelse. Slik ble BackerSkeie et ledende fagmiljø innen executive search og styrerådgivning i Norge. Cato har også en bred erfaring fra media, kommunikasjon og konsulenttjenester. Han har hatt ulike lederroller, blant annet som CEO i en mediebedrift.

Cato har en utdanning som siviløkonom med en Master of Business and Economics fra universitetet i Köln i Tyskland. Cato har norsk som morsmål og snakker i tillegg flytende engelsk og tysk.

Knut Ole Tande

Knut Ole har over 16 års erfaring fra executive search. Hans kjernekompetanse er innen rekruttering av toppledere, styremedlemmer og nøkkelkompetanse til ulike bransjer. Fokusområdene hans er innen teknologi, energi, samferdsel og offentlig sektor. I tillegg til executive search bistår han våre klienter med ledergruppeevaluering, styrerekruttering og -evaluering.

Det er et privilegium å få jobbe med dyktige ledere og ambisiøse selskaper. Med dyp forståelse for klienters mål og strategier er min ambisjon alltid å levere litt mer enn forventet!

Knut Ole har lang erfaring med både ledelse og strategiutvikling gjennom flere viktige lederroller i både Alcatel, Cisco, TDC og Umoe IKT. Denne erfaringen gjør han til en troverdig og solid rådgiver, særlig for selskaper i bransjer med kontinuerlige endringer.

Knut Ole har en ingeniør-utdannelse fra Høyskolen i Narvik og bedriftsøkonom fra BI Oslo.