Knut Ole Tande

Knut Ole har over 16 års erfaring fra executive search. Hans kjernekompetanse er innen rekruttering av toppledere, styremedlemmer og nøkkelkompetanse til ulike bransjer. Fokusområdene hans er innen teknologi, energi, samferdsel og offentlig sektor. I tillegg til executive search bistår han våre klienter med ledergruppeevaluering, styrerekruttering og -evaluering.

Det er et privilegium å få jobbe med dyktige ledere og ambisiøse selskaper. Med dyp forståelse for klienters mål og strategier er min ambisjon alltid å levere litt mer enn forventet!

Knut Ole har lang erfaring med både ledelse og strategiutvikling gjennom flere viktige lederroller i både Alcatel, Cisco, TDC og Umoe IKT. Denne erfaringen gjør han til en troverdig og solid rådgiver, særlig for selskaper i bransjer med kontinuerlige endringer.

Knut Ole har en ingeniør-utdannelse fra Høyskolen i Narvik og bedriftsøkonom fra BI Oslo.