Topplederwebinar «McKinsey om kriseledelse»

4. april 2020Skrevet av: BackerSkeie

Managing Partner i McKinsey, Martin Bech Holte snakket om kriseledelse for 150 toppledere på BackerSkeies topplederwebinar nylig.

I sitt foredrag la han særlig vekt på hvordan man skulle komme et steg foran, og planlegge for fremtiden.

– De beste foretakene jobber nå ikke bare med hvordan de skal komme seg gjennom krisen, men også hvordan de skal se ut på andre siden, sa Holte.

Holte innledet med å understreke den alvorlige situasjonen vi nå er inne i. – Denne krisen har en tosidighet ved seg som er krevende å håndtere. På den ene siden handler det om å redde liv, og på den andre siden handler det om å sikre levebrød, fortalte Holte.

Samtidig viste Holte til Sveriges tidligere stats- og utenriksminister, Carl Bildt, som mente at det viktigste var å komme seg et skritt foran. – Det er lett å havne i en situasjon der du må reagere på alt av meldinger som kommer inn gjennom døren, trikset er å investere tid i å havne et skritt foran, slik at du selv kan gå ut av døren og sende meldinger, mente Holte.

Gradvis tilpasning

Holte understreket særlig viktigheten av at det nå er vanskelig å trykke på en «på»-knapp igjen. – Dette er ikke en krise der vi som samfunn bare kan skru på bryteren. Vi kommer til å måtte fase oss inn til en gradvis normal hverdag på en veldig kontrollert måte. Alle selskaper har nå behov for å tenke gjennom hva dette vil bety for driften og for hvordan man relaterer seg til omverden, anbefalte han.

Han mente videre at det nå var en situasjon få bedriftsledere i dag har opplevd. Liknende forhold har vi ikke sett siden 2. verdenskrig eller siden resesjonen i USA, mente Holte.

«Plan ahead team»

Holte mente norske selskaper hadde satt opp sine kriseteam på en beundringsverdig god måte. – De aller fleste har klart å sette opp nye arbeidsrutiner der man arbeider hjemmefra på en effektiv måte. Dette har gjort at man i stor grad har klart å opprettholde en kontinuitet i operasjoner og forretninger, jobber godt og bidrar konstruktivt ut mot kundene. Mange er nok overrasket at det fungerer så godt som det gjør, sa Holte.

Han var likevel tydelig på at det som kjennetegner de beste foretakene er evnen til å komme et steg foran og å planlegge for fremtiden. Han anbefalte et såkalt «plan ahead team».

– Mange av de beste foretakene jobber nå ikke bare med hvordan de skal komme seg gjennom krisen, men også hvordan de skal se ut på andre siden. Hvordan skal vi endre operasjonsmodellen? Skal vi legge om forretningsmodellen eller porteføljen vår? Hvilke strukturelle endringer kommer i industrien som følger av krisen? Hvordan påvirker de geopolitiske endringene selskapets drift i fremtiden? Disse spørsmålene stiller de beste foretakene seg nå, mente Holte.

Holte anbefalte et rammeverk med fem ulike dimensjoner å jobbe i, med utgangspunkt i mennesker og helse, drift og finans, kunder, industrien og geopolitiske forhold. Han mente det var nødvendig å tenke gjennom ulike problemstillinger innenfor de ulike dimensjonene, slik som hvordan bedriften skulle håndtere tilbakekomst fra hjemmekontor, og hvordan man skulle hindre økt smittespredning igjen den dagen man kommer tilbake til sine kontorer.

Han understreket også viktigheten av å ha kontroll på driften og finansene både på kort og litt lengre sikt. – Det er viktig å sikre kontinuitet. Da må man tenke gjennom hva som kan treffe foretaket, og hvordan man kan være best mulig forberedt på dette. Det er også viktig å stressteste økonomien skikkelig. Hvordan er tilgangen på likviditet? Hvilke muligheter har man til å investere og utnytte ledig kapasitet i deler av økonomien?

Nå er det lov til å tenke nytt

Holte mente at det nå var lov å tenke nytt, både på interne og eksterne forhold. – Endrede forutsetninger for driften kan medføre endrede organisasjonsmodeller, som igjen kan bety endrede kompetansebehov, mente han.

Holte mente det var viktig å huske på kundene i krisen. – En ting er å hjelpe kundene så godt vi kan. Men det er også viktig å se hva som treffer kundene våre både på kort og lang sikt. Hvordan kan vi forutse dette, og tilpasse produktene våre? Hvordan kan vi raskt bringe nye verdiforslag til kundene, når vi ser slike raske adferdsendringer? Målet må være å komme ut på andre siden som en vinner i kundeopplevelse, det gir en standing man vil tjene godt på i det lange bildet, sa Holte engasjert.

Holte var særlig interessert i mulighetene for å tenke nytt innenfor flere bransjer. – Denne krisen kommer til å skape flere store strukturelle endringer i mange bransjer. De beste selskapene forutser hvilke endringer som kommer, og tar en proaktiv rolle i dette. De tilpasser porteføljen og forretningsmodellen raskt til nye forhold, mente Holte.

Holte la videre til at de politiske og geopolitiske forholdene nå også la til rette for nytenkning. – Nå er det lov til å tenke hvordan vi kan bruke krisen til å skape strukturer som kan leve godt over tid. Naturlige restriksjoner er borte. Hvordan skal vi samarbeide og forholde oss til EU, Asia og USA fremover? Hva skjer på den regulatoriske siden? Det er mange spørsmål som blir viktig å følge med på videre, forklarte han.

Styrets jobb i krisetid

Holte mente også at styret hadde en viktig oppgave i krisetid. – Vi ser ofte at ledelsen lett blir spist opp av det mer operative. Styrets rolle blir da å hjelpe ledelsen med «planning ahead», mente Holte.

– Styret og ledelsen må jobbe sammen. Styret må fungere som en god sparringspartner for ledelsen og bidra til at det tenkes fremover i selskapet. Hvordan man skal komme seg gjennom krisen best mulig, og hvordan man vil se ut når hverdagen begynner å normalisere seg, er viktig tematikk i styrerommet fremover, avsluttet han.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Cato Backer

Executive Partner og lead industri

Knut Ole Tande

Partner og lead digitalisering og IT

Lederinnsikt

Se alle artikler

Vianode kombinerer industriell ekspertise og erfaring med finansiell spisskompetanse

– I et partnerskap som dette er det viktig å få med alle perspektiver og kapasiteter, slik at man får det beste ut av alle parter, sier styreleder Asbjørn Søvik om samarbeidet mellom Elkem, Hydro og Altor. Gjennom selskapet Vianode skal trekløveret befeste Norges posisjon i den internasjonale batteriverdikjeden.

Når bygg blir bærekraftige

Rasmus Nord mener stadig flere byggeprosjekter går i en mer bærekraftig retning, men etterlyser enda bedre samarbeid på tvers av verdikjeden. – Viljen til å komme med de gode løsningene er der, men for at endringene skal skje raskere må vi jobbe enda bedre sammen, både på tvers av bransjer og opp mot myndighetene, oppfordrer han.

– Det eneste som er krystallklart er at vi ikke vil gå tilbake til der vi var

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kristine Dahl Steidel, har ingen fasit på hvordan den nye arbeidshverdagen vil se ut, men hun er tydelig på at god kommunikasjon, rett kompetanse og et solid teknologisk fundament vil være avgjørende for å lykkes.