BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire

14. mai 2024Skrevet av: BackerSkeie

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire, og særlig innen funksjonen økonomi og finans.

«Behovet for innleie er stort og vi får jevnlig henvendelser fra våre klienter som har behov for midlertidig kompetanse eller kapasitet. Etter mange år i bransjen har vi opparbeidet oss en god oversikt over kandidatmarkedet og kan tilby våre klienter, ledere og fageksperter over kortere eller lengre tid», sier Cato Backer, Executive Partner i BackerSkeie.

Et midlertidig ressursbehov kan gjerne oppstå plutselig og melder seg typisk når en en leder eller fagekspert har sagt opp eller skal ut i permisjon, eller det er nye oppgaver eller lovkrav som krever spesialkompetanse som virksomheten ikke besitter i dag.

Fredrik Aaslestad begynte i mars som ny partner i BackerSkeie og som vår rådgiver rundt Management for Hire. Fredrik har selv over 20 års operativ erfaring som bla. CFO, økonomisjef og controller. Han har lang fartstid som utleiekonsulent og har vært med å bygge opp Management for Hire avdelingen i PwC, hvor han jobbet som konsulent i 10 år.

«BackerSkeie har en sterk posisjon i det norske markedet og er kjent for å ha et svært dyktig team og høy faglig ekspertise. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med teamet og løse våre klienters midlertidige kompetansebehov», sier Fredrik.

En verden i endring

«I dag må virksomheter reagere raskt i en dynamisk verden hvor den teknologiske utviklingen går raskt og rammebetingelsene stadig endrer seg. Det å kunne tilby Management for Hire i skjæringspunktet mellom ledelse, økonomistyring og teknologi/IT blir bare mer og mer relevant», forteller Fredrik.

«BackerSkeie har klienter som etterspør interimledere og -eksperter innenfor mange roller og fagområder som tradisjonelt løses av økonomi- og finansfunksjonen. Vi har bred bransjeekspertise, og i kombinasjon med vår funksjonelle ekspertise innen økonomi og finans, er dette et konkurransefortrinn i søk og aktivering av de beste kandidatene», legger Cato Backer til.

Et unikt nettverk og en god kvalitetssikringsprosess

BackerSkeie har en unik tilgang til interim kandidater gjennom et av Norges største nettverk.

«Kandidatmarkedet er i konstant endring og det gjør at vi aldri vil bli ferdig med å bygge nettverket vårt. Vi er derfor hele tiden interessert i å komme i kontakt med kandidater som vil jobbe med interim oppdrag i kortere eller lengre tid. Alle kandidater vi leier ut har gått igjennom en omfattende kvalitetssikring hos BackerSkeie, blant annet gjennom samtaler, dybdeintervjuer, tester og referansesjekk. Hos BackerSkeie skal klienter få rett kandidat mht kompetanse, motivasjon og personlighet», forteller Fredrik.

Har du et midlertidig kompetansebehov og ønsker å diskutere muligheten for å leie inn en leder eller fagekspert fra BackerSkeie? Ta kontakt med Fredrik Aaslestad her.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

Trine Silje ny partner i BackerSkeie

Trine Silje Nygård begynte 16. april som ny partner i BackerSkeie. Trine Silje har over 20 års erfaring fra ledelse, prosjektledelse, oppbygging av ny virksomhet og ledelsesrådgivning fra Metier, KPMG og Deloitte for klienter i både offentlig og privat sektor. Særlig helsesektoren, prosjektorienterte virksomheter, profesjonelle tjenester og fornybarsektoren har vært fokusområder de senere år.

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.

Hva er riktig lønnsnivå i ledelsen?

Hva er konkurransedyktig lønn for konsernsjef og direktører? Det spørsmålet diskuteres i disse dager i styrer og kompensasjonsutvalg. BackerSkeie kan bistå med de relevante datapunktene.