Har du rett struktur på ledergruppa?

30. mai 2024Skrevet av: BackerSkeie

Hvilke roller og kompetanse trenger jeg i ledergruppa for å kunne ta de rette beslutningene for å realisere strategien? Og hvordan får jeg et effektivt lederteam? Dette er spørsmål vi stadig oftere må hjelpe CEOs og styreledere med. 

De aller fleste bransjer er i stor endring som følge av blant annet ny teknologi og AI, det grønne skiftet, geopolitikk og nye regulatoriske krav. Disse endringene medfører at ledergrupper må ta stilling til stadig nye problemstillinger som krever en annen kompetanse enn den man kanskje sitter med i ledergruppa i dag. Vi ser at dette ofte løses ved å ta inn nye roller i ledergruppa, med den konsekvensen at ledergruppa blir stor og et lite effektivt strategisk beslutningsorgan, sier Bjørnar Skas, Managing Partner i BackerSkeie. 

Vi ser en økende etterspørsel etter å få et eksternt blikk på egen ledergruppe og hvilke roller og kompetanse som er kritisk å ha i ledergruppa for at selskapet skal kunne levere på sin strategi, samtidig som man opprettholder et effektivt beslutningsorgan, sier Skas. Med utgangspunkt i innsikt om selskapets mål, strategier, operasjoner og resultater, samt samhandling, kultur og prosesser i ledergruppen, kan vi være en nyttig sparringspartner for CEO eller styreleder rundt strategiske kompetanser og roller for et effektivt lederteam som evner å levere på selskapets strategi. 

En effektiv ledergruppe krever samtidig ikke bare riktig faglig kompetanse, men også rett sammensetning av personlighet og lederkompetanse, og dette er noe vi har lang erfaring og ekspertise i å rådgi våre klienter med fra rekrutteringsprosesser, legger Skas til.  

Hvis du vil vite mer om hvordan BackerSkeie kan bistå med å restrukturere din ledergruppe, eventuelt bare vil ha noen å sparre med om du har en optimal ledergruppe? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere. 

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire, og særlig innen funksjonen økonomi og finans.

Trine Silje ny partner i BackerSkeie

Trine Silje Nygård begynte 16. april som ny partner i BackerSkeie. Trine Silje har over 20 års erfaring fra ledelse, prosjektledelse, oppbygging av ny virksomhet og ledelsesrådgivning fra Metier, KPMG og Deloitte for klienter i både offentlig og privat sektor. Særlig helsesektoren, prosjektorienterte virksomheter, profesjonelle tjenester og fornybarsektoren har vært fokusområder de senere år.

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.