Success(ion) – hvem skal erstatte dagens CEO?

2. juli 2024Skrevet av: BackerSkeie

Alle toppledere vil uunngåelig forlate sin stilling, men forskning og erfaring har lenge vist at mange organisasjoner er dårlig forberedt på å erstatte dem.

Hvert år må mange selskaper utnevne en ny toppleder, enten fordi lederen går av med pensjon eller pga oppsigelse, avskjedigelse eller dårlig helse. Vi ser også at aktivistinvestorer i økende grad tvinger ut ledere de anser som underpresterende. Til tross for disse trendene er mange styrer uforberedt på å erstatte sine toppledere. For få av styrene har forberedt en spesifikk etterfølger, og mange har ingen interne kandidater som umiddelbart er klare og forberedte til å erstatte administrerende direktør dersom behovet oppsto.

Noen vil hevde at vi også kan se en sammenheng mellom hvor godt et selskap presterer og i hvilken grad de har implementert en strukturert etterfølgerplan for topplederrollen.

Hvordan sikre et godt valg?

Hva kan styremedlemmer gjøre for ikke bare å forberede seg på etterfølgelsesprosesser, men også for å sikre at de tar et godt valg når tiden er inne? Et første skritt er å integrere lederutviklingsprogrammer med planleggingen av deres succession management, slik at de beste interne kandidatene blir identifisert tidlig og notert på styrenivå. Ved å gi potensielle etterfølgere ansvar for nye prosjekter, nye ansvarsområder osv. kan selskaper akselerere endring samtidig som de tester kandidatenes egnethet for topplederrrollen.

Altfor ofte ser ledere utnevnelsen til administrerende direktør/CEO som «neste trinn i min karrierestige», mens det å ta på seg rollen som administrerende direktør/CEO i virkeligheten er det «første trinnet på en helt annen stige». BackerSkeies vurderingsprosess er utformet for å bygge deres bevissthet om dette «hoppet» og for å hjelpe dem med å begynne å navigere overgangen.

Steget opp til toppleder – den største endringen i karrieren

Steget opp til konsernsjef/Administrerende direktør krever vanligvis den største endringen i enhver karriere – «det som fikk deg hit, får deg kanskje ikke dit».

Vellykkede toppledere lærer å etterlate mange av lederegenskapene og atferdene som gjorde dem vellykkede i tidligere roller, og å ta på seg en ny ledelsesmodell.

For eksempel;

  • Fra å trekke i spaker til å angi retning
  • Fra å styre mennesker og kontrollere kostnader til å coache andre ledere og definere terrenget rundt
  • Fra å drive ytelse til å være en taler og «statsleder»
  • Fra å være del av et beslutningsforum til å være den øverste ansvarlige
  • Fra å ha grensesnitt med flere interessenter til å håndtere en tsunami av interessenter

Når man evaluerer etterfølgerkandidater til topplederrollen, er det mer risikabelt å stole altfor mye på tidligere resultater som en indikator på fremtidig potensial enn for noen annen kampanje. Et styre må også forstå hvordan den fremtidige topplederen faktisk ville oppføre seg i den radikalt nye rollen og hans/hennes tilbøyelighet til å håndtere førstegangssituasjoner effektivt samt evne til endring.

Når potensielle etterfølgere innenfor firmaet er identifisert og man er i gang med «topplederutviklingen» vil det være lurt å også sammenligne dem med eksterne talenter – benchmarking. En strukturert onboarding-prosess vil også være viktig, da mange nyutnevnte toppledere aldri har hatt en slik rolle før.

Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere i BackerSkeie for å kickstarte success(ion)-planleggingen.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

Har du rett struktur på ledergruppa?

Hvilke roller og kompetanse trenger jeg i ledergruppa for å kunne ta de rette beslutningene for å realisere strategien? Og hvordan får jeg et effektivt lederteam? Dette er spørsmål vi stadig oftere må hjelpe CEOs og styreledere med. 

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire, og særlig innen funksjonen økonomi og finans.

Trine Silje ny partner i BackerSkeie

Trine Silje Nygård begynte 16. april som ny partner i BackerSkeie. Trine Silje har over 20 års erfaring fra ledelse, prosjektledelse, oppbygging av ny virksomhet og ledelsesrådgivning fra Metier, KPMG og Deloitte for klienter i både offentlig og privat sektor. Særlig helsesektoren, prosjektorienterte virksomheter, profesjonelle tjenester og fornybarsektoren har vært fokusområder de senere år.