Topplederfrokost: Fremtidens forretningsmodeller

20. november 2018Skrevet av: BackerSkeie

Onsdag 21. november arrangerte BackerSkeie topplederfrokost med temaet «Fremtidens forretningsmodeller» på Hotel Continental.

Over 100 næringslivstopper fikk høre spennende foredrag fra professor Tor W. Andreassen ved NHH og Sondre Gravir, konsernsjef i SATS Group, med deres tanker om fremtidens forretningsmodeller.

Hvorfor «Fremtidens forretningsmodeller»?

«Når vi møter våre kunder er fremtidens forretningsmodeller en tematikk som går igjen på tvers av bransjer», innledet managing partner i BackerSkeie, Knut Ole Tande.

«Uansett bransje må vi forholde oss til en omskiftelig verden med hyppige endringer som drives frem av et teknologisk mulighetsbilde og kunders ønsker om en enklere hverdag. Teknologi trigger nye muligheter relatert til kundereisen og skaper utfordringer for etablerte forretningsmodeller», sa Tande før han overlot ordet til de to foredragsholderne.

4 karakteristika ved bærekraftige virksomheter

Tor W. Andreassen, Professor i innovasjon og leder av Center for Service Inovation ved NHH holdt en presentasjon om fremtidens forretningsmodeller og innledet med; «there’s no longer business as usual.» Han delte sin forskning og kunnskap om digitalisering og innovasjoner, og hvordan det er kvalitet og innovasjonsevne som driver firmaverdi i den digitale tidsalderen. Budskapet hans var at de gode virksomhetene har fire karakteristika, og skaper store verdier med få ansatte.

1. De leverer varer og tjenester av tilstrekkelig høy kvalitet
2. De oppleves som innovative
3. De har en jevnlig strøm av innovasjoner
4. Skaper aktive og positive emosjoner

Andreassen manet også salen til økt innovasjonsevne. Han henviste til norsk innovasjonsindeks som viste at svært få bedrifter oppleves som innovative av konsumentene, mens en svært stor gruppe oppleves å ha en lav innovasjonsevne. «Det er sentralt for norske bedrifter å få innovasjonene opp i både styrke og frekvens», sa Andreassen.

Avslutningsvis mente han at den viktigste lærdommen og hjemmeleksen lederne skulle ta med seg fra foredraget var: «Når en kunde engasjerer ditt firma, produkt eller din tjeneste til å gjøre en jobb for seg, hvilken jobb ønsker hun gjort?».

Digitalisering endrer krav til kompetanse, strategi og ledelse

Vi fikk også innsikt fra Sats Group sin nye konsernsjef, Sondre Gravir. Han er kanskje mest kjent fra Schibsted-konsernet hvor han har hatt roller som administrerende direktør i Bergens Tidende, Aftenposten og Finn. Han har ledet selskaper gjennom store transformasjoner, digitalisering og endringer i forretningsmodeller. Han snakket om hvordan digitaliseringen endrer kravene som må stilles til kompetanse, strategi og ledelse.

Et eksempel han trakk frem var beslutningen som ble tatt i finn.no om å slutte å ta betalt for annonser for privatmarkedet på FINN Torget, det resulterte i en betydelig reduksjon av bunnlinjen på kort sikt, men resultatet ble svært raskt en kraftig vekst i private annonser og i unike brukere. Dette resulterte i nye datadrevne produkter som raskt fikk en total omsetning som var høyere enn tapet fra privatannonsene. Som et avsluttende råd sa Gravir; «Ta beslutninger basert på data og ikke magefølelse, da kan hele organisasjonen beslutte – ikke bare ledergruppen».

BackerSkeie takker alle som deltok på topplederfrokosten, og vil særlig takke våre to foredragsholdere, Tor W. Andreassen og Sondre Gravir.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere til norske og internasjonale selskaper. Har du en utfordring i din ledergruppe, eller behov for lederrekruttering? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

Et komplisert interessentbilde er utvilsomt krevende – men bør også være motiverende

Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, mener at det å sette, konkretisere og følge opp entydige mål kan være noe vanskeligere for offentlige virksomheter enn for private. Men nettopp dette fragmenterte målbildet er en motivator for de rette kandidatene til lederstillinger i offentlig sektor.

Familieeide virksomheter sikrer strategisk viktig kompetanse gjennom nye styremedlemmer

Stadig flere familieeide selskaper henter inn eksterne styremedlemmer for å bistå med å definere og realisere organisasjonens strategi, retning og styringsmodell. Sigurd Haavik i Oslo Family Office mener rollen som styremedlem i familieeide virksomheter krever noe utover faglig kompetanse og erfaring. Det krever empati og gode rådgivende ferdigheter.

Hva skjer hvis vår CEO ikke er tilgjengelig i morgen?

Den erfarne styrelederen John Andersen jr. understreker viktigheten av at styret har et godt svar på hva som skjer – både midlertidig og på lang sikt – dersom en ny CEO av en eller annen grunn må på plass.