Styreevaluering

Styrets rolle og oppgaver er i endring og ledende selskaper har i dag styrer som aktivt er involvert i utvikling av strategier og planer, samtidig som de fastsetter rammer for virksomheten og utøver kontroll.

Hvorfor gjennomføre en styreevaluering?

Styrets ansvar og rolle er tydeliggjort gjennom lovverk, men også gjennom retningslinjer som NUES. Totalt er ansvaret for det enkelte styre blitt mer omfattende, og risikoen for virksomhetens omdømme og finansielle utvikling er blitt større.

Evaluering av hvordan styret fungerer

Disse faktorene fordrer at styret har bredde og dybde i sin kompetanse og er rustet til å gå inn i de utfordringene virksomheten står overfor. BackerSkeie har bred erfaring med å evaluere hvordan et styre fungerer.

Følgende spørsmål vil være viktige å adressere:

  • Er styrets sammensetning i samsvar med selskapets strategi?
  • Hvordan skal styret arbeide mer effektivt for å oppnå bedre resultater?
  • Hvordan er nivået på styret sammenliknet med konkurrentenes styrer?
  • Kan styret effektivt støtte internasjonal vekst, oppkjøp eller en børsnotering?

Hvordan gjennomføre en styreevaluering?

Styret bør gjennomføre en årlig egenevaluering for å vurdere sammensetning og arbeidet som utføres. BackerSkeie har et eget evalueringsverktøy for å bistå styrer med evalueringen.

I tillegg kan BackerSkeie bistå med en grundigere evaluering av styrets sammensetning, ansvar og oppgaver samt prosesser og kultur opp mot de strategiske utfordringene selskapet står overfor. En slik prosess innebærer samtaler med hvert enkelt styremedlem, og oppsummeres i en rapport hvor eventuelle gap i kompetanse synliggjøres og forbedringstiltak anbefales.

Evaluering før en rekruttering

BackerSkeie oppfordrer til at det gjennomføres en styreevaluering forut for en styrerekruttering. Les mer om styrerekruttering her.

Har du behov for styreevaluering?

Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Uttalelser

Ansvarlig rådgiver

Rolf Kåre Nilsen

Partner og lead consumer og retail

Jon Erling Tenvik

Partner og lead profesjonelle tjenester