Styrerekruttering: Når det uforutsette skjer

20. mai 2019Skrevet av: BackerSkeie

Beste praksis for arbeid i en valgkomité tar som regel utgangspunkt i en normalsituasjon. Men hva gjør du når det ekstraordinære inntreffer, og tiden er knapp?

Generalforsamlinger er gjennomført, nye styremedlemmer er valgt inn og valgkomiteene har begynt sitt arbeid mot året som venter. Det er laget årshjul, med møtetidspunkter og fremdriftsplan. Det er avklart prinsipper for arbeidet, og hvem som gjør hva. Men – så skjer det noe uforutsett som krever endring i styresammensetningen.

– Skjer det for eksempel endringer i strategi eller rammevilkår, oppkjøp eller fusjoner, aksjonærer som utrykker mistillit eller at styremedlemmer trekker seg, så må valgkomiteen ut av hvilemodus og handle. Da kan det være krevende å identifisere og rekruttere nye medlemmer til styret raskt nok, særlig utenfor egen bransje og nettverk, sier Rolf Kåre Nilsen, partner i BackerSkeie med over 25 års erfaring med styre- og topplederrekruttering og styrerådgivning.

Større krav til riktige styremedlemmer

Det stilles større krav til styrets rolle nå enn tidligere, og styrets rolle får også stadig mer oppmerksomhet. Et vesentlig element i NUES anbefalinger er styrets sammensetning av mangfold, kompetanse og uavhengighet. Styret skal speile virksomheten på kompetanse, både for å være et kontrollorgan, men også med tanke på strategiutforming, oppfølging og støtte.

For valgkomiteene vil det ofte være krevende å identifisere og rekruttere medlemmer til styret utenfor egen bransje og nettverk. Med den knappe tidsfaktoren som konsekvens av uforutsette hendelser, blir arbeidet mer krevende enn normalt.

– Vi opplever et økende behov for tjenester knyttet til både styreevaluering og styrerekruttering. Dette har vi gode prosesser og verktøy for, som tilfører struktur og kvalitet for våre klienter, sier Alexander Huun, partner i BackerSkeie med ekspertise på styre- og topplederrekruttering.

Til tross for økningen i etterspørsel er det sjeldnere at norske valgkomiteer mottar ekstern bistand, sammenlignet med for eksempel topplederrekruttering. De fleste valgkomiteer som tar kontakt har behov for å finne kandidater utenfor klientens eget nettverk, på tvers av bransjer og funksjonsområder.

– I tillegg til prosesstøtte og nettverk er det også av betydelig verdi for valgkomiteene å bli utfordret på kompetansesammensetning og hvilke kandidater som virkelig vil kunne styrke styret, avslutter Huun.

Alexander Huun er partner i BackerSkeie og jobber med styre- og topplederrekruttering. Han har gjennomført vellykkede styrerekrutteringer innen energisektoren, industri- og byggebransjen, både for børsnoterte og privateide selskaper. Han har også erfaring med virksomhetsstyring fra et stort norsk konsern.

Rolf Kåre Nilsen er partner i BackerSkeie og har over 25 års erfaring med styre- og topplederrekruttering og styrerådgivning. Han er rådgiver for en rekke store norske selskaper og deres toppledere, styrer og eiere. Han har selv erfaring fra å lede nominasjonskomiteer i børsnoterte selskaper.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Har du en utfordring i ditt styre, eller behov for styrerekruttering? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

Begynn internt og suppler eksternt: Slik bygger du en solid leadership pipeline

Ved å ha et konkret og aktivt forhold til selskapets “leadership pipeline” får du et bedre grunnlag for å finne den beste personen til lederrollen – uavhengig av om du ender opp med en intern eller ekstern kandidat.

– Den virkelige utfordringen er inkludering

Stadig flere norske selskaper har mangfold og inkludering som et viktig punkt på agendaen, men utviklingen går ikke så raskt som man kunne ønsket. Hva skal til for å skape en mangfoldig arbeidsstyrke og ledergruppe, som på sikt kan sikre bærekraftig økonomisk vekst?

– Fusjonen som skal sikre større slagkraft i fornybarsektorens fremtid

Arbeidet med å fusjonere kraftselskapene Agder Energi og Glitre Energi startet i 2020. Tre år, én pandemi, én energikrise og én krig i Europa senere kunne resultatet, Å Energi, endelig se dagens lys.