Slik setter du sammen et moderne og verdiskapende styre

15. desember 2020Skrevet av: BackerSkeie

For Summa Equity ligger nøkkelen til et verdiskapende styre i mangfold, ulike perspektiver, verdifulle diskusjoner og en innstilling om å være en ressurs og bidragsyter for ledelsen.

– I dag skjer beslutningene nærme kunden, og det snur hele pyramiden på hodet. Det er ikke lenger styret som sitter på den største makten. Derfor er det ikke lenger hovedsakelig et kontrollorgan, men bør være mer et ressursorgan, sier Managing Partner i Summa Equity, Reynir Indahl.

– Jeg synes verden har endret seg veldig på bare noen få år, sier Indahl, når han får spørsmål om hva slags kompetanse og kvaliteter som er viktig for å sette sammen et styre som kan bidra til verdiskaping i et selskap.

Han opplever et skifte fra en tradisjonell hierarkisk organisasjonsstruktur til en modell som i større grad vektlegger selvledelse. Jeg jobber mot at det moderne styrets viktigste oppgave er å være en positiv ressurs og bidragsyter til ledelsen, som strekker seg ut over de formelle oppgavene til styrene.

– I dag skjer beslutningene nærme kunden, og det snur hele pyramiden på hodet. Det er ikke lenger styret som sitter på den største makten. Derfor er det ikke lenger hovedsakelig et kontrollorgan, men bør være mer et ressursorgan. Dette gjør at det stilles litt andre krav til hvordan styret skal bidra til å skape verdi, og forutsetter at man jobber på en litt annen måte enn tidligere, utdyper Indahl.

Nøkkelen til å skape et slikt styre er å samle mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse, som kan løfte blikket, utfordre til verdifulle diskusjoner og bringe med seg kvaliteter som gjør at ledelsen ønsker deres input.

– Vi skal ha mangfold i våre styrer

Summa Equity er et målrettet investeringsselskap som investerer i selskaper som jobber for å takle globale utfordringer. Felles for hele deres portefølje er at selskapene adresserer noen av de sosiale, miljømessige og forretningsmessige utfordringene vi, som samfunn, trenger å løse.

Mangfold er et sentralt konsept som vi jobber med på tvers av alle styrer i selskaper Summa investerer i.

– Vi har som målsetting å få på plass diversifiserte og gode styrer. Vi jobber mot å ha mangfold i våre styrer, og da snakker vi ikke bare om kjønnsbalansen, men også med tanke på alder, kompetanse og bakgrunn, sier Indahl.

Motivasjonen bak et ønske om mangfold er å sikre at man får flere perspektiver når man skal angripe en utfordring, løse et problem eller gripe en mulighet. Og verden og omgivelsene endrer seg raskt.

– En økonom resonerer ofte annerledes enn en historiker, kvinner kan ha et annet «mind-set» enn menn, og yngre velger gjerne en annen inngangsvinkel enn eldre. I tillegg er yngre styremedlemmer som regel mer “in touch” med hva som skjer, teknologi og sosiale medier, mens de eldre har erfaringen. Kombinasjonen kan bli veldig effektfull og inspirerende, mener Indahl.

– Vi ønsker å samle mennesker med god kompetanse og vidt forskjellig bakgrunn, og bringe alle disse forskjellige perspektivene inn i styret for å kunne takle nye utfordringer og muligheter på best mulig måte, poengterer han.

Likevel er det én ting alle styremedlemmer må ha til felles:

– Alle må være opptatt av vår “purpose”. Summa investerer i selskaper som jobber for å løse globale utfordringer, og da er det viktig at samtlige medlemmer i samtlige styrer ønsker å være med på en slik reise – og kjøper inn i vår filosofi.

Dimensjonene og kompetansen ethvert styre bør ha

For at et moderne styre skal kunne skape verdi for eierne er det enkelte kompetanseområder som må dekkes. Styret må ha god kjennskap til organisasjon, bransje, marked, kunder, teknologi og utvikling. Styremedlemmene må også forstå at de er i en bidragsrolle, og ikke en maktrolle.

– Våre selskaper spenner seg over et bredt utvalg bransjer, og alle har forskjellige behov. Det å ha noen med industribakgrunn, og som virkelig kjenner bransjen godt, er svært viktig. De er fremdeles noen av de viktigste verdidriverne, fastslår Indahl.

– I tillegg bør man ha noen som forstår kundene, og noen som kan menneskedimensjonen veldig godt. Personer med god organisasjonsforståelse, som kan ta tempen på situasjonen og identifisere hva som motiverer både kunder og personer vi jobber med bidrar med veldig mye bra.

Bærekraft øverst på agendaen

Sist, men ikke minst, verdsetter Summa Equity styremedlemmer med kompetanse på bærekraft. Bærekraft er integrert i selskapenes strategiplaner og i den daglige ledelsen og beslutningene.

– Mange selskaper uttaler at de vil trekke inn noen som er gode på bærekraft i styret, men ofte blir kompetansen de bringer med seg for rapporteringsfokusert, og ikke strategi- og ledelsesorientert. Dersom selskapet har en ledelse som jobber aktivt med bærekraft trenger man ikke legge på det laget på styrenivå. Det man trenger er verdiskapere som ser det store bildet, som kan det tekniske og forstår hva som skjer, hvordan ting henger sammen og hva det betyr for selskapet i sin helhet, utdyper Summas Equitys Managing Partner.

Styremøtet blir workshop og diskusjonsforum

Til tross for at industri- og bransjekunnskap fremdeles står sterkt, har Summa Equity et ønske om å bryte med det tradisjonelle i jakten på styremedlemmer med den rette kompetansen for å skape verdi for deres selskaper.

Dette gjenspeiles også i styrets rolle, måten de jobber på og, ikke minst, i styremøtene.

– Vi har en fast agenda på alle styremøter, der vi rapporterer på resultater og formalia. Men i tillegg tar vi i hvert styremøte et dypdykk i et viktig område, som for eksempel organisasjon, strategi eller hvordan man kan integrere bærekraft i operative beslutninger, forteller Indahl.

– Da blir styremøtet plutselig også en workshop og et diskusjonsforum, og vi bringer ofte inn noen som ikke sitter i styret for å utfordre til en god diskusjon. Målet er at både styret og ledelsen skal gå ut av møtet og føle at tiden var godt anvendt og at det ga dem mer energi. Gjør de det, da har vi lykkes.

Bygger bro mellom Summa, styret og ledelsen

Når Summa Equity går inn i et nytt selskap arrangerer de derfor en kickoff med så mange ansatte som mulig. Her introduserer de seg selv, styret og tilgjengelige kompetansepersoner internt i Summa.

For å sikre at hele selskapet står samlet bak samme visjon, samme verdier og samme “purpose”, er det viktig å bygge en solid bro mellom eierne, styret og administrasjonen.

– Vi vil at våre styremedlemmer skal være personer ledelsen ønsker å avtale møter med også mellom styremøtene. De skal være ressurspersoner lederne ønsker, og ber om, å få bidrag fra, avslutter Indahl.

 

Managing Partner i BackerSkeie, Knut Ole Tande mener Indahl har helt rett i at styrerollen har endret seg raskt.

– Vi opplever nå en vesentlig større etterspørsel etter bistand i forbindelse med styrerekrutteringer. Flere selskaper ser nå at de har behov for annerledes og bredere kompetanse i styrerommet, og ønsker også å se utenfor eget nettverk etter de beste styrekandidatene.

– For mange har nok også situasjonen vi har hatt det siste halvåret, og fortsatt står i, avslørt at det kan være fornuftig med en litt annen kompetansesammensetning. Vi ser særlig at digitalisering, strategi, forretningsutvikling og bærekraft er kompetanseområder som mange styrer nå ønsker å styrke, avslutter Tande.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire, og særlig innen funksjonen økonomi og finans.

Trine Silje ny partner i BackerSkeie

Trine Silje Nygård begynte 16. april som ny partner i BackerSkeie. Trine Silje har over 20 års erfaring fra ledelse, prosjektledelse, oppbygging av ny virksomhet og ledelsesrådgivning fra Metier, KPMG og Deloitte for klienter i både offentlig og privat sektor. Særlig helsesektoren, prosjektorienterte virksomheter, profesjonelle tjenester og fornybarsektoren har vært fokusområder de senere år.

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.