Styrets rolle i vekstbedrifter

20. mai 2018Skrevet av: BackerSkeie

Når selskap vokser raskt er det ikke alltid like lett for ledere å skape den rette kulturen for langsiktig vekst. Hvordan skal toppledelsen og styret utvikle en kultur som støtter kortsiktig vekst og som samtidig sikrer strategien og en langsiktig vekst?

I sine betraktninger rundt styrets rolle, da særlig i vekstbedrifter, har Stanford Graduate School of Business tatt utgangspunkt i de mye omtalte utfordringene Uber møtte i 2017. Kunne kulturelle utfordringer som til slutt førte til topplederens avgang vært avverget?

Et steg tilbake og tre frem

Mange vekstbedrifter opplever eksplosiv vekst i perioder. Flere vekstbedrifter har de siste årene endret markeder og satt etablerte løsninger i skyggen på kort tid. Dette skaper naturlig nok stor oppmerksomhet. Likevel mener Stanford det er viktig å ha evnen til å «sette foten i bakken» en gang i blant. Her har særlig styret en viktig rolle. Selv om ting går godt og det ligger an til hurtig vekst på kort sikt bør styret og ledelsen kunne stille seg selv spørsmålet: Er forutsetningene for langsiktig vekst på plass?

Er grunderen den riktige topplederen?

Det er ofte vanlig at administrerende direktør i vekstselskaper også er selskapets gründer. Dette kan ha både positive og negative sider. Det viktigste er å være bevisst på nettopp dette. Direktørens personlighet har mye å si både for selskapets videre utvikling og ikke minst kultur- og organisasjonsbyggingen i selskapet. Mange gründere kan være fantastiske toppledere, men det er ikke alltid tilfelle. Her bør styret være aktive med å stille de rette kontrollspørsmål, se direktørens svakheter og styrker og forsøke å utnytte styrkene og kompensere svakhetene.

Profesjonelle og uavhengige styrer

Det er stadig flere selskaper, både etablerte og i kraftig vekst som velger å få ekstern bistand i å sette sammen et effektivt styre med rett kompetanse, dynamikk og personlighet. Dette kan være helt avgjørende, særlig i vekstbedrifter der styret kanskje sitter for tett på toppledelsen og har vært med helt fra begynnelsen. Det å ha selvstendige og profesjonelle styremedlemmer uten annen tilknytning til selskapet kan gi nye perspektiv i styrerommet. Et perspektiv mange selskaper i sterk vekst kan trenge.

Saken er et utdrag fra Stanford Business School. Les hele saken her.

 

Om BackerSkeie Executive Search

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere til norske og internasjonale selskaper. Har du en utfordring i din ledergruppe, eller behov for lederrekruttering? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.

Hva er riktig lønnsnivå i ledelsen?

Hva er konkurransedyktig lønn for konsernsjef og direktører? Det spørsmålet diskuteres i disse dager i styrer og kompensasjonsutvalg. BackerSkeie kan bistå med de relevante datapunktene.

Regulering av kjønnsbalanse i styrerommet – et juridisk perspektiv

Innen 2024 er omme, må over 6.500 av landets selskaper ha sikret en balansert kjønnssammensetning i sitt styre. Partner og advokat Caterina Håland Gaeta i SANDS opplever at de fleste er positive til det nye kravet – og at det er både tydelig og ambisiøst. Konsekvensen av å ikke etterleve kravet til 40% kjønnsbalanse i styret per 31.12 kan være betydelig.