Styrets rolle i vekstbedrifter

20. mai 2018Skrevet av: BackerSkeie

Når selskap vokser raskt er det ikke alltid like lett for ledere å skape den rette kulturen for langsiktig vekst. Hvordan skal toppledelsen og styret utvikle en kultur som støtter kortsiktig vekst og som samtidig sikrer strategien og en langsiktig vekst?

I sine betraktninger rundt styrets rolle, da særlig i vekstbedrifter, har Stanford Graduate School of Business tatt utgangspunkt i de mye omtalte utfordringene Uber møtte i 2017. Kunne kulturelle utfordringer som til slutt førte til topplederens avgang vært avverget?

Et steg tilbake og tre frem

Mange vekstbedrifter opplever eksplosiv vekst i perioder. Flere vekstbedrifter har de siste årene endret markeder og satt etablerte løsninger i skyggen på kort tid. Dette skaper naturlig nok stor oppmerksomhet. Likevel mener Stanford det er viktig å ha evnen til å «sette foten i bakken» en gang i blant. Her har særlig styret en viktig rolle. Selv om ting går godt og det ligger an til hurtig vekst på kort sikt bør styret og ledelsen kunne stille seg selv spørsmålet: Er forutsetningene for langsiktig vekst på plass?

Er grunderen den riktige topplederen?

Det er ofte vanlig at administrerende direktør i vekstselskaper også er selskapets gründer. Dette kan ha både positive og negative sider. Det viktigste er å være bevisst på nettopp dette. Direktørens personlighet har mye å si både for selskapets videre utvikling og ikke minst kultur- og organisasjonsbyggingen i selskapet. Mange gründere kan være fantastiske toppledere, men det er ikke alltid tilfelle. Her bør styret være aktive med å stille de rette kontrollspørsmål, se direktørens svakheter og styrker og forsøke å utnytte styrkene og kompensere svakhetene.

Profesjonelle og uavhengige styrer

Det er stadig flere selskaper, både etablerte og i kraftig vekst som velger å få ekstern bistand i å sette sammen et effektivt styre med rett kompetanse, dynamikk og personlighet. Dette kan være helt avgjørende, særlig i vekstbedrifter der styret kanskje sitter for tett på toppledelsen og har vært med helt fra begynnelsen. Det å ha selvstendige og profesjonelle styremedlemmer uten annen tilknytning til selskapet kan gi nye perspektiv i styrerommet. Et perspektiv mange selskaper i sterk vekst kan trenge.

Saken er et utdrag fra Stanford Business School. Les hele saken her.

 

Om BackerSkeie Executive Search

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere til norske og internasjonale selskaper. Har du en utfordring i din ledergruppe, eller behov for lederrekruttering? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

Topplederfrokost : «Den perfekte stormen? Hvordan lede i ukjent farvann»

BackerSkeie startet 2023 med en pangstart og samlet 150 toppledere, fysisk og digitalt, til topplederfrokost med temaet «Den perfekte stormen? Hvordan lede i ukjent farvann». To av Norges fremste makroøkonomer, Elisabeth Holvik og Jan Ludvig Andreassen, delte tankevekkende innlegg om dagens geopolitiske klima, utsiktene for makroøkonomien i 2023 og hvordan dette vil påvirke norske bedrifter og lederskap.

– Å bygge en solid ledergruppe er øverste prioritet

Som CEO i et IT-konsulentselskap i sterk vekst, gjennomgikk Melissa Mulholland og hennes lederteam en ledergruppe evaluering i regi av BackerSkeie. Resultatet var et bedre bilde av talentene hun hadde rundt seg, og hvilke behov som måtte fylles for enda bedre å realisere ambisiøse mål og en global strategi.

Styrets hovedutfordringer i fornybar energi

Selskapene i fornybar-sektoren står midt i den rivende utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn. Rollen som styremedlem krever mot, engasjement, orienteringsevne og den rette kompetansen. Usikkerheten særlig om samfunnsutvikling og markeder, er en konstant faktor når det skal fattes beslutninger med ringvirkninger langt utover styrerommets fire vegger.