Styrets rolle i vekstbedrifter

20. mai 2018Skrevet av: BackerSkeie

Når selskap vokser raskt er det ikke alltid like lett for ledere å skape den rette kulturen for langsiktig vekst. Hvordan skal toppledelsen og styret utvikle en kultur som støtter kortsiktig vekst og som samtidig sikrer strategien og en langsiktig vekst?

I sine betraktninger rundt styrets rolle, da særlig i vekstbedrifter, har Stanford Graduate School of Business tatt utgangspunkt i de mye omtalte utfordringene Uber møtte i 2017. Kunne kulturelle utfordringer som til slutt førte til topplederens avgang vært avverget?

Et steg tilbake og tre frem

Mange vekstbedrifter opplever eksplosiv vekst i perioder. Flere vekstbedrifter har de siste årene endret markeder og satt etablerte løsninger i skyggen på kort tid. Dette skaper naturlig nok stor oppmerksomhet. Likevel mener Stanford det er viktig å ha evnen til å «sette foten i bakken» en gang i blant. Her har særlig styret en viktig rolle. Selv om ting går godt og det ligger an til hurtig vekst på kort sikt bør styret og ledelsen kunne stille seg selv spørsmålet: Er forutsetningene for langsiktig vekst på plass?

Er grunderen den riktige topplederen?

Det er ofte vanlig at administrerende direktør i vekstselskaper også er selskapets gründer. Dette kan ha både positive og negative sider. Det viktigste er å være bevisst på nettopp dette. Direktørens personlighet har mye å si både for selskapets videre utvikling og ikke minst kultur- og organisasjonsbyggingen i selskapet. Mange gründere kan være fantastiske toppledere, men det er ikke alltid tilfelle. Her bør styret være aktive med å stille de rette kontrollspørsmål, se direktørens svakheter og styrker og forsøke å utnytte styrkene og kompensere svakhetene.

Profesjonelle og uavhengige styrer

Det er stadig flere selskaper, både etablerte og i kraftig vekst som velger å få ekstern bistand i å sette sammen et effektivt styre med rett kompetanse, dynamikk og personlighet. Dette kan være helt avgjørende, særlig i vekstbedrifter der styret kanskje sitter for tett på toppledelsen og har vært med helt fra begynnelsen. Det å ha selvstendige og profesjonelle styremedlemmer uten annen tilknytning til selskapet kan gi nye perspektiv i styrerommet. Et perspektiv mange selskaper i sterk vekst kan trenge.

Saken er et utdrag fra Stanford Business School. Les hele saken her.

 

Om BackerSkeie Executive Search

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere til norske og internasjonale selskaper. Har du en utfordring i din ledergruppe, eller behov for lederrekruttering? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

Et komplisert interessentbilde er utvilsomt krevende – men bør også være motiverende

Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, mener at det å sette, konkretisere og følge opp entydige mål kan være noe vanskeligere for offentlige virksomheter enn for private. Men nettopp dette fragmenterte målbildet er en motivator for de rette kandidatene til lederstillinger i offentlig sektor.

Familieeide virksomheter sikrer strategisk viktig kompetanse gjennom nye styremedlemmer

Stadig flere familieeide selskaper henter inn eksterne styremedlemmer for å bistå med å definere og realisere organisasjonens strategi, retning og styringsmodell. Sigurd Haavik i Oslo Family Office mener rollen som styremedlem i familieeide virksomheter krever noe utover faglig kompetanse og erfaring. Det krever empati og gode rådgivende ferdigheter.

Hva skjer hvis vår CEO ikke er tilgjengelig i morgen?

Den erfarne styrelederen John Andersen jr. understreker viktigheten av at styret har et godt svar på hva som skjer – både midlertidig og på lang sikt – dersom en ny CEO av en eller annen grunn må på plass.