Hvordan bruke stress positivt?

20. oktober 2018Skrevet av: BackerSkeie

Stress blir gjennomgående omtalt som noe negativt for både helse og prestasjoner. Forskning viser likevel at riktig håndtering av stress kan skape konkurransefortrinn.

Stress er et fenomen de aller fleste har et forhold til og er i et krevende arbeidsliv helt uunngåelig. For veldig mange er stress et negativt ladet begrep, men effektene av stress avhenger av hvordan du håndterer det.

Stress som noe positivt

Studier vist at forskjellen mellom å oppfatte stress som noe positivt eller negativt har stor betydning for hvordan stress påvirker deg og dine prestasjoner. En forskningsstudie fra Harvard University fant at hvis stress oppfattes som nyttig og viktig for å løse dagens gjøremål så oppnådde deltagerne i studien langt bedre resultater enn deltagerne som ikke oppfattet stress som nyttig. Flere studier har vist at ved et negativt tankesett til ulike fenomener så begrenser du hjernens kapasitet. En mer positiv tilnærming til stress tillater derimot hjernen å prosessere flere ulike muligheter.

Stress er et premiss for produktivitet

Først og fremst trenger vi en viss mengde stress for å få gjennomført våre arbeidsoppgaver. En god illustrasjon av stressets betydning på våre prestasjoner er den såkalte «stresskurven». Kurven illustrerer at du trenger noe stress for å kunne prestere og levere resultater. Stress er altså ikke bare et negativt ladet fenomen, men en nødvendighet for å oppnå resultater. Samtidig er det svært viktig å understreke at en for høy mengde stress gi risiko for å oppleve utbrenthet og dårligere prestasjoner.

Hva skaper stress i din hverdag?

Foruten en mer positiv innstilling til stress, så er det viktig å bli bevisst på hva som skaper stress i din hverdag. Mer spesifikt bør du bruke litt tid på å kartlegge hvilke hverdagssituasjoner som leder til stress. En effektiv øvelse er å gruppere faktorene som leder til stress i to grupper, en gruppe med faktorer som du kan kontrollere og en gruppe med faktorer som er utenfor din kontroll. Stressfaktorene som er utenfor din kontroll får du ikke gjort noe med, ikke bruk energi på disse. Gruppen av stressfaktorer som er innenfor din kontroll kan du derimot begynne å planlegge hvordan du kan løse i fremtiden. Gjennom denne øvelsen eliminerer du ting som du ikke får gjort noe med og får dannet konkrete aksjoner til det som er innenfor din kontroll. Det kan også bidra til å senke mengden unødvendig og uønsket stress.

Les mer om stress her og her.

Om BackerSkeie Executive Search

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere til norske og internasjonale selskaper. Har du en utfordring i din ledergruppe, eller behov for lederrekruttering? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Knut Ole Tande

Partner og lead digitalisering og IT

Rolf Kåre Nilsen

Partner og lead consumer og retail

Lederinnsikt

Se alle artikler

Topplederfrokost : «Den perfekte stormen? Hvordan lede i ukjent farvann»

BackerSkeie startet 2023 med en pangstart og samlet 150 toppledere, fysisk og digitalt, til topplederfrokost med temaet «Den perfekte stormen? Hvordan lede i ukjent farvann». To av Norges fremste makroøkonomer, Elisabeth Holvik og Jan Ludvig Andreassen, delte tankevekkende innlegg om dagens geopolitiske klima, utsiktene for makroøkonomien i 2023 og hvordan dette vil påvirke norske bedrifter og lederskap.

– Å bygge en solid ledergruppe er øverste prioritet

Som CEO i et IT-konsulentselskap i sterk vekst, gjennomgikk Melissa Mulholland og hennes lederteam en ledergruppe evaluering i regi av BackerSkeie. Resultatet var et bedre bilde av talentene hun hadde rundt seg, og hvilke behov som måtte fylles for enda bedre å realisere ambisiøse mål og en global strategi.

Styrets hovedutfordringer i fornybar energi

Selskapene i fornybar-sektoren står midt i den rivende utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn. Rollen som styremedlem krever mot, engasjement, orienteringsevne og den rette kompetansen. Usikkerheten særlig om samfunnsutvikling og markeder, er en konstant faktor når det skal fattes beslutninger med ringvirkninger langt utover styrerommets fire vegger.