Hvordan bruke stress positivt?

20. oktober 2018Skrevet av: BackerSkeie

Stress blir gjennomgående omtalt som noe negativt for både helse og prestasjoner. Forskning viser likevel at riktig håndtering av stress kan skape konkurransefortrinn.

Stress er et fenomen de aller fleste har et forhold til og er i et krevende arbeidsliv helt uunngåelig. For veldig mange er stress et negativt ladet begrep, men effektene av stress avhenger av hvordan du håndterer det.

Stress som noe positivt

Studier vist at forskjellen mellom å oppfatte stress som noe positivt eller negativt har stor betydning for hvordan stress påvirker deg og dine prestasjoner. En forskningsstudie fra Harvard University fant at hvis stress oppfattes som nyttig og viktig for å løse dagens gjøremål så oppnådde deltagerne i studien langt bedre resultater enn deltagerne som ikke oppfattet stress som nyttig. Flere studier har vist at ved et negativt tankesett til ulike fenomener så begrenser du hjernens kapasitet. En mer positiv tilnærming til stress tillater derimot hjernen å prosessere flere ulike muligheter.

Stress er et premiss for produktivitet

Først og fremst trenger vi en viss mengde stress for å få gjennomført våre arbeidsoppgaver. En god illustrasjon av stressets betydning på våre prestasjoner er den såkalte «stresskurven». Kurven illustrerer at du trenger noe stress for å kunne prestere og levere resultater. Stress er altså ikke bare et negativt ladet fenomen, men en nødvendighet for å oppnå resultater. Samtidig er det svært viktig å understreke at en for høy mengde stress gi risiko for å oppleve utbrenthet og dårligere prestasjoner.

Hva skaper stress i din hverdag?

Foruten en mer positiv innstilling til stress, så er det viktig å bli bevisst på hva som skaper stress i din hverdag. Mer spesifikt bør du bruke litt tid på å kartlegge hvilke hverdagssituasjoner som leder til stress. En effektiv øvelse er å gruppere faktorene som leder til stress i to grupper, en gruppe med faktorer som du kan kontrollere og en gruppe med faktorer som er utenfor din kontroll. Stressfaktorene som er utenfor din kontroll får du ikke gjort noe med, ikke bruk energi på disse. Gruppen av stressfaktorer som er innenfor din kontroll kan du derimot begynne å planlegge hvordan du kan løse i fremtiden. Gjennom denne øvelsen eliminerer du ting som du ikke får gjort noe med og får dannet konkrete aksjoner til det som er innenfor din kontroll. Det kan også bidra til å senke mengden unødvendig og uønsket stress.

Les mer om stress her og her.

Om BackerSkeie Executive Search

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere til norske og internasjonale selskaper. Har du en utfordring i din ledergruppe, eller behov for lederrekruttering? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Knut Ole Tande

Managing partner og lead digitalisering og IT

Rolf Kåre Nilsen

Partner og lead consumer og retail

Lederinnsikt

Se alle artikler

Et komplisert interessentbilde er utvilsomt krevende – men bør også være motiverende

Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, mener at det å sette, konkretisere og følge opp entydige mål kan være noe vanskeligere for offentlige virksomheter enn for private. Men nettopp dette fragmenterte målbildet er en motivator for de rette kandidatene til lederstillinger i offentlig sektor.

Familieeide virksomheter sikrer strategisk viktig kompetanse gjennom nye styremedlemmer

Stadig flere familieeide selskaper henter inn eksterne styremedlemmer for å bistå med å definere og realisere organisasjonens strategi, retning og styringsmodell. Sigurd Haavik i Oslo Family Office mener rollen som styremedlem i familieeide virksomheter krever noe utover faglig kompetanse og erfaring. Det krever empati og gode rådgivende ferdigheter.

Hva skjer hvis vår CEO ikke er tilgjengelig i morgen?

Den erfarne styrelederen John Andersen jr. understreker viktigheten av at styret har et godt svar på hva som skjer – både midlertidig og på lang sikt – dersom en ny CEO av en eller annen grunn må på plass.