Et godt hodejaktår

15. mai 2018Skrevet av: BackerSkeie

Markedet har tatt seg opp for hodejegerne. Mercuri Urval, Backer Skeie og Visindi hadde omsetningsøkning på over 20 prosent i fjor.

“Fjoråret ble et veldig bra år”, sier Knut Ole Tande, Managing Partner i Backer Skeie. Selskapet hadde en omsetningsvekst på 29 prosent, tilsvarende 27,5 millioner kroner.

“I fjor fikk vi et resultat på 4,3 millioner kroner, og det er vi godt fornøyd med.” I 2016 gikk selskapet med underskudd i forbindelse med restrukturering av virksomheten i Norden.

Flere styrerekrutteringer

“Vi opplever blant annet økt etterspørsel etter rekrutteringer til styrer, og etter styreevalueringer”, forteller Tande. “Generelt er vi inne i en positiv trend for norsk økonomi, og det medfører at dyktige ledere er mer villige til å se på nye muligheter.”

For bare noen tiår siden ble hodejegerbransjen sett på som mystisk, og få kjente til metodene som ble benyttet for å finne frem til potensielle kandidater. I dag er det større åpenhet rundt prosesser og metodikk, men Tande mener likevel at det kunne vært bedre.

“Konfidensialitet er ekstremt viktig i vår bransje, og det skal vi hegne om. Jeg tror likevel bransjen ville vært tjent med større grad av åpenhet, uten at det går på bekostning av konfidensialiteten”, avslutter han.

Saken er utdrag fra Finansavisen 21. mars 2018.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Knut Ole Tande

Partner og lead digitalisering og IT

Lederinnsikt

Se alle artikler

Vianode kombinerer industriell ekspertise og erfaring med finansiell spisskompetanse

– I et partnerskap som dette er det viktig å få med alle perspektiver og kapasiteter, slik at man får det beste ut av alle parter, sier styreleder Asbjørn Søvik om samarbeidet mellom Elkem, Hydro og Altor. Gjennom selskapet Vianode skal trekløveret befeste Norges posisjon i den internasjonale batteriverdikjeden.

Når bygg blir bærekraftige

Rasmus Nord mener stadig flere byggeprosjekter går i en mer bærekraftig retning, men etterlyser enda bedre samarbeid på tvers av verdikjeden. – Viljen til å komme med de gode løsningene er der, men for at endringene skal skje raskere må vi jobbe enda bedre sammen, både på tvers av bransjer og opp mot myndighetene, oppfordrer han.

– Det eneste som er krystallklart er at vi ikke vil gå tilbake til der vi var

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kristine Dahl Steidel, har ingen fasit på hvordan den nye arbeidshverdagen vil se ut, men hun er tydelig på at god kommunikasjon, rett kompetanse og et solid teknologisk fundament vil være avgjørende for å lykkes.