Et godt hodejaktår

15. mai 2018Skrevet av: BackerSkeie

Markedet har tatt seg opp for hodejegerne. Mercuri Urval, Backer Skeie og Visindi hadde omsetningsøkning på over 20 prosent i fjor.

«Fjoråret ble et veldig bra år», sier Knut Ole Tande, Managing Partner i Backer Skeie. Selskapet hadde en omsetningsvekst på 29 prosent, tilsvarende 27,5 millioner kroner.

«I fjor fikk vi et resultat på 4,3 millioner kroner, og det er vi godt fornøyd med.» I 2016 gikk selskapet med underskudd i forbindelse med restrukturering av virksomheten i Norden.

Flere styrerekrutteringer

«Vi opplever blant annet økt etterspørsel etter rekrutteringer til styrer, og etter styreevalueringer», forteller Tande. «Generelt er vi inne i en positiv trend for norsk økonomi, og det medfører at dyktige ledere er mer villige til å se på nye muligheter.»

For bare noen tiår siden ble hodejegerbransjen sett på som mystisk, og få kjente til metodene som ble benyttet for å finne frem til potensielle kandidater. I dag er det større åpenhet rundt prosesser og metodikk, men Tande mener likevel at det kunne vært bedre.

«Konfidensialitet er ekstremt viktig i vår bransje, og det skal vi hegne om. Jeg tror likevel bransjen ville vært tjent med større grad av åpenhet, uten at det går på bekostning av konfidensialiteten», avslutter han.

Saken er utdrag fra Finansavisen 21. mars 2018.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Knut Ole Tande

Partner og lead digitalisering og IT

Lederinnsikt

Se alle artikler

Begynn internt og suppler eksternt: Slik bygger du en solid leadership pipeline

Ved å ha et konkret og aktivt forhold til selskapets “leadership pipeline” får du et bedre grunnlag for å finne den beste personen til lederrollen – uavhengig av om du ender opp med en intern eller ekstern kandidat.

– Den virkelige utfordringen er inkludering

Stadig flere norske selskaper har mangfold og inkludering som et viktig punkt på agendaen, men utviklingen går ikke så raskt som man kunne ønsket. Hva skal til for å skape en mangfoldig arbeidsstyrke og ledergruppe, som på sikt kan sikre bærekraftig økonomisk vekst?

– Fusjonen som skal sikre større slagkraft i fornybarsektorens fremtid

Arbeidet med å fusjonere kraftselskapene Agder Energi og Glitre Energi startet i 2020. Tre år, én pandemi, én energikrise og én krig i Europa senere kunne resultatet, Å Energi, endelig se dagens lys.