Et godt hodejaktår

15. mai 2018Skrevet av: BackerSkeie

Markedet har tatt seg opp for hodejegerne. Mercuri Urval, Backer Skeie og Visindi hadde omsetningsøkning på over 20 prosent i fjor.

«Fjoråret ble et veldig bra år», sier Knut Ole Tande, Managing Partner i Backer Skeie. Selskapet hadde en omsetningsvekst på 29 prosent, tilsvarende 27,5 millioner kroner.

«I fjor fikk vi et resultat på 4,3 millioner kroner, og det er vi godt fornøyd med.» I 2016 gikk selskapet med underskudd i forbindelse med restrukturering av virksomheten i Norden.

Flere styrerekrutteringer

«Vi opplever blant annet økt etterspørsel etter rekrutteringer til styrer, og etter styreevalueringer», forteller Tande. «Generelt er vi inne i en positiv trend for norsk økonomi, og det medfører at dyktige ledere er mer villige til å se på nye muligheter.»

For bare noen tiår siden ble hodejegerbransjen sett på som mystisk, og få kjente til metodene som ble benyttet for å finne frem til potensielle kandidater. I dag er det større åpenhet rundt prosesser og metodikk, men Tande mener likevel at det kunne vært bedre.

«Konfidensialitet er ekstremt viktig i vår bransje, og det skal vi hegne om. Jeg tror likevel bransjen ville vært tjent med større grad av åpenhet, uten at det går på bekostning av konfidensialiteten», avslutter han.

Saken er utdrag fra Finansavisen 21. mars 2018.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

Har du rett struktur på ledergruppa?

Hvilke roller og kompetanse trenger jeg i ledergruppa for å kunne ta de rette beslutningene for å realisere strategien? Og hvordan får jeg et effektivt lederteam? Dette er spørsmål vi stadig oftere må hjelpe CEOs og styreledere med. 

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire, og særlig innen funksjonen økonomi og finans.

Trine Silje ny partner i BackerSkeie

Trine Silje Nygård begynte 16. april som ny partner i BackerSkeie. Trine Silje har over 20 års erfaring fra ledelse, prosjektledelse, oppbygging av ny virksomhet og ledelsesrådgivning fra Metier, KPMG og Deloitte for klienter i både offentlig og privat sektor. Særlig helsesektoren, prosjektorienterte virksomheter, profesjonelle tjenester og fornybarsektoren har vært fokusområder de senere år.