Et godt hodejaktår

15. mai 2018Skrevet av: BackerSkeie

Markedet har tatt seg opp for hodejegerne. Mercuri Urval, Backer Skeie og Visindi hadde omsetningsøkning på over 20 prosent i fjor.

“Fjoråret ble et veldig bra år”, sier Knut Ole Tande, Managing Partner i Backer Skeie. Selskapet hadde en omsetningsvekst på 29 prosent, tilsvarende 27,5 millioner kroner.

“I fjor fikk vi et resultat på 4,3 millioner kroner, og det er vi godt fornøyd med.” I 2016 gikk selskapet med underskudd i forbindelse med restrukturering av virksomheten i Norden.

Flere styrerekrutteringer

“Vi opplever blant annet økt etterspørsel etter rekrutteringer til styrer, og etter styreevalueringer”, forteller Tande. “Generelt er vi inne i en positiv trend for norsk økonomi, og det medfører at dyktige ledere er mer villige til å se på nye muligheter.”

For bare noen tiår siden ble hodejegerbransjen sett på som mystisk, og få kjente til metodene som ble benyttet for å finne frem til potensielle kandidater. I dag er det større åpenhet rundt prosesser og metodikk, men Tande mener likevel at det kunne vært bedre.

“Konfidensialitet er ekstremt viktig i vår bransje, og det skal vi hegne om. Jeg tror likevel bransjen ville vært tjent med større grad av åpenhet, uten at det går på bekostning av konfidensialiteten”, avslutter han.

Saken er utdrag fra Finansavisen 21. mars 2018.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Knut Ole Tande

Managing partner og lead digitalisering og IT

Lederinnsikt

Se alle artikler

Et komplisert interessentbilde er utvilsomt krevende – men bør også være motiverende

Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, mener at det å sette, konkretisere og følge opp entydige mål kan være noe vanskeligere for offentlige virksomheter enn for private. Men nettopp dette fragmenterte målbildet er en motivator for de rette kandidatene til lederstillinger i offentlig sektor.

Familieeide virksomheter sikrer strategisk viktig kompetanse gjennom nye styremedlemmer

Stadig flere familieeide selskaper henter inn eksterne styremedlemmer for å bistå med å definere og realisere organisasjonens strategi, retning og styringsmodell. Sigurd Haavik i Oslo Family Office mener rollen som styremedlem i familieeide virksomheter krever noe utover faglig kompetanse og erfaring. Det krever empati og gode rådgivende ferdigheter.

Hva skjer hvis vår CEO ikke er tilgjengelig i morgen?

Den erfarne styrelederen John Andersen jr. understreker viktigheten av at styret har et godt svar på hva som skjer – både midlertidig og på lang sikt – dersom en ny CEO av en eller annen grunn må på plass.