Topplederwebinar «Strategier i koronaens tid»

2. mai 2020Skrevet av: BackerSkeie

Tidligere sentralbanksjef på Island og sentral rådgiver i McKinsey, Svein Harald Øygard snakket om ulike strategier i koronaens tid på BackerSkeies topplederwebinar nylig.

I sitt foredrag la han særlig vekt på konsekvensen av krisen og hvordan man metodisk kan jobbe med konsekvensene for sin egen virksomhet.

– Vi ser nå at det åpner seg mange muligheter for flere bransjer. Da handler det om å gripe de mulighetene som finnes for hver enkelt virksomhet, sa Øygard.

Øygard innledet med å si at mange tok kontakt og ba om tips og innspill på hvordan man skulle håndtere økonomien og hvilke tiltak man kan iverksette når Norge skal restartes etter koronaen.

– Det er greit nok, men vi kan ikke hoppe bukk over kunnskapen rundt epidemien, av konsekvensene av nedstengningen og om alt som kan gjøres (samtidig som smittehensyn ivaretas) for å gjenåpne Norge. Det er det som danner grunnlag for det hele, sa Øygard innledningsvis.

Øygard henviste også til sin bok «In the combat zone of finance» og bokens blogg for en gjennomgang av lærdommer om kriser, om krisers forløp, om oljeprisen og om strategier i koronaens tid.

Store konsekvenser og endringer

Øygard viste blant annet til at befolkningens mobilitetsmønster naturlig nok har endret seg de siste månedene.

– Vi har nesten sett en halvering i aktivitet på jobb og i kollektivtransporten. Samtidig har naturlig nok aktiviteten hjemme økt, det samme har aktiviteten i naturen. Tilsvarende tall for andre land viser tilsvarende trend for mange steder, men vi ser også veldig store forskjeller i endringene i aktiviteten i ulike land, gitt smittebildet og de tiltakene hvert enkelt land har innført.

– Vi ser at Sør-Korea og Taiwan i stor grad har lykkes både med å ha en lav dødelighet, samtidig som man har klart å holde økonomien oppe.

Øygard viste også til statistikk på arbeidsledighet og permitteringer.

– Spådommene fra Martin Bech Holte på forrige webinar med 400 000 permitterte og arbeidsledige er allerede oversteget, sa Øygard.

Han viste også til at flere enkeltkommuner er særlig hardt rammet. Den med lavest ledighet er på rundt 3%, de med mest rundt 25%.

Viktigheten av strukturer

Øygard som har fått anerkjennelsen «svart belte i krisehåndtering» av Dagens Næringsliv, og som var statssekretær i finansdepartementet under bankkrisen i Norge på 90-tallet, viste også til at den krisen ble skapt av at bankene tapte 12 % av sine bedriftsutlån. De tapte ikke på utlån til husholdninger. Likevel knelte banksektoren.

– Siden denne tiden har åpenbart mye skjedd i bankene. Staten har mer ressurser til å gripe inn og bankenes soliditet er bedre, men det gir oss likevel et perspektiv.

– Min erfaring med kriser tilsier at det vi virkelig skal være på vakt for er de fallene i økonomien som får strukturer til å kollapse. Det er det som virkelig er utfordrende, mente Øygard.

– Tapt likviditet kan få selskap, banker og endog stater til å falle. Deretter kommer en mulig soliditetskrise, tap av arbeidsplasser og en i noen tilfeller en statsfinansiell krise. Til slutt kan vekstevnen gå tapt. Dette er det økonomiske marerittscenariet.

– I Europa slo finanskrisen inn i 2008. Eurokrisen kom i 2012 og 2013. Italia har ikke hatt vekst fra 2005 til 2019. Og nå er de blant de verst rammet av koronakrisen.

Må tenke muligheter

Øygard viste til at det er mange muligheter som kan utnyttes for å gjøre konsekvensene så små som mulig.

– Nordmenn bruker tre ganger så mye penger på reising i utlandet, som utlendinger bruker på reise i Norge. Hvis vi bare får flyttet en tredjedel av nordmenns reising i utlandet over i aktivitet i Norge vil vi kunne demme opp for mye av tapet. Slik er det også for mange andre bransjer. Jeg anbefaler derfor dere som ledere til å se på slike muligheter og reallokering av kapasitet. Den type tenkning må vi virkelig få satt fart på, forklarte Øygard engasjert.

Han viste også til en matrise med ulike dimensjoner som kan være nyttig for alle selskaper å ta utgangspunkt i når de skal vurdere veien videre.

– Alle må først se på konsekvensene både internt og eksternt som kommer som en direkte følge av lock-down i Norge og andre land. Deretter må man se på effekten av synkende etterspørsel i de ulike markedene, før man ser på andre forhold som f.eks. valuta, oljeprisendringer og ikke minst eventuelle internasjonale verdikjeder som blir brutt opp, avsluttet Øygard.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.

Hva er riktig lønnsnivå i ledelsen?

Hva er konkurransedyktig lønn for konsernsjef og direktører? Det spørsmålet diskuteres i disse dager i styrer og kompensasjonsutvalg. BackerSkeie kan bistå med de relevante datapunktene.

Regulering av kjønnsbalanse i styrerommet – et juridisk perspektiv

Innen 2024 er omme, må over 6.500 av landets selskaper ha sikret en balansert kjønnssammensetning i sitt styre. Partner og advokat Caterina Håland Gaeta i SANDS opplever at de fleste er positive til det nye kravet – og at det er både tydelig og ambisiøst. Konsekvensen av å ikke etterleve kravet til 40% kjønnsbalanse i styret per 31.12 kan være betydelig.