Topplederwebinar «Strategier i koronaens tid»

2. mai 2020Skrevet av: BackerSkeie

Tidligere sentralbanksjef på Island og sentral rådgiver i McKinsey, Svein Harald Øygard snakket om ulike strategier i koronaens tid på BackerSkeies topplederwebinar nylig.

I sitt foredrag la han særlig vekt på konsekvensen av krisen og hvordan man metodisk kan jobbe med konsekvensene for sin egen virksomhet.

– Vi ser nå at det åpner seg mange muligheter for flere bransjer. Da handler det om å gripe de mulighetene som finnes for hver enkelt virksomhet, sa Øygard.

Øygard innledet med å si at mange tok kontakt og ba om tips og innspill på hvordan man skulle håndtere økonomien og hvilke tiltak man kan iverksette når Norge skal restartes etter koronaen.

– Det er greit nok, men vi kan ikke hoppe bukk over kunnskapen rundt epidemien, av konsekvensene av nedstengningen og om alt som kan gjøres (samtidig som smittehensyn ivaretas) for å gjenåpne Norge. Det er det som danner grunnlag for det hele, sa Øygard innledningsvis.

Øygard henviste også til sin bok «In the combat zone of finance» og bokens blogg for en gjennomgang av lærdommer om kriser, om krisers forløp, om oljeprisen og om strategier i koronaens tid.

Store konsekvenser og endringer

Øygard viste blant annet til at befolkningens mobilitetsmønster naturlig nok har endret seg de siste månedene.

– Vi har nesten sett en halvering i aktivitet på jobb og i kollektivtransporten. Samtidig har naturlig nok aktiviteten hjemme økt, det samme har aktiviteten i naturen. Tilsvarende tall for andre land viser tilsvarende trend for mange steder, men vi ser også veldig store forskjeller i endringene i aktiviteten i ulike land, gitt smittebildet og de tiltakene hvert enkelt land har innført.

– Vi ser at Sør-Korea og Taiwan i stor grad har lykkes både med å ha en lav dødelighet, samtidig som man har klart å holde økonomien oppe.

Øygard viste også til statistikk på arbeidsledighet og permitteringer.

– Spådommene fra Martin Bech Holte på forrige webinar med 400 000 permitterte og arbeidsledige er allerede oversteget, sa Øygard.

Han viste også til at flere enkeltkommuner er særlig hardt rammet. Den med lavest ledighet er på rundt 3%, de med mest rundt 25%.

Viktigheten av strukturer

Øygard som har fått anerkjennelsen «svart belte i krisehåndtering» av Dagens Næringsliv, og som var statssekretær i finansdepartementet under bankkrisen i Norge på 90-tallet, viste også til at den krisen ble skapt av at bankene tapte 12 % av sine bedriftsutlån. De tapte ikke på utlån til husholdninger. Likevel knelte banksektoren.

– Siden denne tiden har åpenbart mye skjedd i bankene. Staten har mer ressurser til å gripe inn og bankenes soliditet er bedre, men det gir oss likevel et perspektiv.

– Min erfaring med kriser tilsier at det vi virkelig skal være på vakt for er de fallene i økonomien som får strukturer til å kollapse. Det er det som virkelig er utfordrende, mente Øygard.

– Tapt likviditet kan få selskap, banker og endog stater til å falle. Deretter kommer en mulig soliditetskrise, tap av arbeidsplasser og en i noen tilfeller en statsfinansiell krise. Til slutt kan vekstevnen gå tapt. Dette er det økonomiske marerittscenariet.

– I Europa slo finanskrisen inn i 2008. Eurokrisen kom i 2012 og 2013. Italia har ikke hatt vekst fra 2005 til 2019. Og nå er de blant de verst rammet av koronakrisen.

Må tenke muligheter

Øygard viste til at det er mange muligheter som kan utnyttes for å gjøre konsekvensene så små som mulig.

– Nordmenn bruker tre ganger så mye penger på reising i utlandet, som utlendinger bruker på reise i Norge. Hvis vi bare får flyttet en tredjedel av nordmenns reising i utlandet over i aktivitet i Norge vil vi kunne demme opp for mye av tapet. Slik er det også for mange andre bransjer. Jeg anbefaler derfor dere som ledere til å se på slike muligheter og reallokering av kapasitet. Den type tenkning må vi virkelig få satt fart på, forklarte Øygard engasjert.

Han viste også til en matrise med ulike dimensjoner som kan være nyttig for alle selskaper å ta utgangspunkt i når de skal vurdere veien videre.

– Alle må først se på konsekvensene både internt og eksternt som kommer som en direkte følge av lock-down i Norge og andre land. Deretter må man se på effekten av synkende etterspørsel i de ulike markedene, før man ser på andre forhold som f.eks. valuta, oljeprisendringer og ikke minst eventuelle internasjonale verdikjeder som blir brutt opp, avsluttet Øygard.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Cato Backer

Executive Partner og lead industri

Knut Ole Tande

Partner og lead digitalisering og IT

Lederinnsikt

Se alle artikler

Begynn internt og suppler eksternt: Slik bygger du en solid leadership pipeline

Ved å ha et konkret og aktivt forhold til selskapets “leadership pipeline” får du et bedre grunnlag for å finne den beste personen til lederrollen – uavhengig av om du ender opp med en intern eller ekstern kandidat.

– Den virkelige utfordringen er inkludering

Stadig flere norske selskaper har mangfold og inkludering som et viktig punkt på agendaen, men utviklingen går ikke så raskt som man kunne ønsket. Hva skal til for å skape en mangfoldig arbeidsstyrke og ledergruppe, som på sikt kan sikre bærekraftig økonomisk vekst?

– Fusjonen som skal sikre større slagkraft i fornybarsektorens fremtid

Arbeidet med å fusjonere kraftselskapene Agder Energi og Glitre Energi startet i 2020. Tre år, én pandemi, én energikrise og én krig i Europa senere kunne resultatet, Å Energi, endelig se dagens lys.